Ihmisoikeuksien päivä

Teemapäivän kuvaus

Ihmisoikeuksien teemapäivässä on kolme osaa. Ensimmäisessä osassa katsotaan esittelyvideo ihmisoikeuksista ja valmistellaan oppilaiden pitämiä rasteja. Toisessa osassa oppilaat pitävät valmistelemansa rastit toisilleen. Viimeisessä osassa oppilaat laativat Kahootteja sodan oikeussäännöistä ja, jos aikaa jää, seinäjulisteita ihmisoikeuksien edistäjistä.

Oppilaat ovat ryhmäkokoonpanoissa (8a, 8ab ja 8b).

Aloitusvideo

Rastitehtävät

MITÄ:

Tarkoituksena on, että oppilaat pitävät toisilleen rasteja ihmisoikeuksiin liittyvistä aiheista.

MITEN:

 • Oppilaat muodostavat kuusi (6) ryhmää, joissa on jäseniä kolme tai enintään neljä.
 • Jokainen ryhmä valitsee itselleen aiheen, josta valmistelee rastin. Rasteista on lyhyt kuvaus tämän sivun alasivuilla. Kuvausten perusteella ryhmien pitäisi pystyä valitsemaan aiheensa. Rastin vetäjät eivät siis itse tee kuvauksessa olevia asioita, vaan teettävät ne muilla.
 • Jokainen ryhmä tekee eri rastin.
 • Materiaali rastien pitämiseen on aika pitkälti valmiina, mutta rastit pitää valmistella. Rastin materiaali jaetaan sitten, kun aihe on valittu.
 • Ryhmien muodostamiseen, rastien valintaan ja niiden valmisteluun on aikaa yksi oppitunti (45 min).
 • Rastit pidetään muille oman luokan oppilaille.
 • Yhden rastin pituus on noin 20 minuuttia, eli yhdessä oppitunnissa pitäisi ehtiä kaksi rastia.
 • Rastit pidetään luokassa tai tarvittaessa ulkona.
 • Rastivaihtoehtoja on 13, joista siis valitaan kuusi (osa on merkitty pakollisiksi, jonkun on siis otettava ne). Rastit on esitelty lyhyesti alla.
 • Rastit esitetään numerojärjestyksessä. Rasti 12:n tarkoituksena on vetää yhteen edellisillä rasteilla opitut asiat ja siksi se on viimeisenä. Sen jälkeen voidaan vielä pitää rasti 13, joka käsittelee ihmiskauppaa.

RASTIT:
1. Ihmisoikeudet ja maahanmuutto (PAKOLLINEN)
 • ihmisoikeuksiin tutustuminen ja ihmisoikeuksien tärkeyden ymmärtäminen.
 • suoritetaan tarkastestelemalla yhdeksää lapsen oikeutta pakenevan lapsen
  näkökulmasta: mitkä oikeudet ovat mielestänne tärkeimpiä lapselle, joka joutuu
  pakenemaan kotimaastaan?

2. Miksi ihmiset muuttavat
 • muuttoliikkeiden taustatiedot kuntoon.
 • suoritetaan pohtimalla valokuvien avulla, minkälaisesta muutosta on
  kysymys.

3. Maahan muuttaja, pakolainen vai siirtolainen?
 • muuttoliikkeisiin liittyvät käsitteet tutuksi.
 • suoritetaan etsimällä käsitteille määritelmiä.
4. Lähtö maasta
 • kotimaasta lähtemiseen eläytyminen.
 • suoritetaan eläytymällä tilanteeseen, jossa kotoa joutuu poistumaan sodan takia.
5. Missä maailman pakolaiset ovat?
 • pakolaisuuden ja maailmanlaajuisen vastuunkannon hahmottaminen.
 • tutustutaan pakolaisten jakautumiseen eri maanosien välillä. Suorittaminen edellyttää rastin vetäjiltä soveltamista; rastiohjetta ei välttämättä kykene käymään läpi sellaisenaan.
6. Matkalla
 • pakomatkan ja siihen liittyvien haasteiden ymmärtäminen.
 • suoritetaan keksimällä kuvien kautta tarinakokonaisuus pakolaisen
  matkasta uuteen maahan.

7. Uusi kieli, uudet haasteet
 • maahanmuuttajan uudessa maassa kohtaamien haasteiden ymmärtäminen.
 • suoritetaan eläytymällä vieraaseen maahan saapumiseen. Vaatii rastin pitäjiltä kykyä näytellä annettua roolia.
8. Rasismin kohtaaminen
 • rasismin ja syrjinnän määrittely ja tunnistaminen.
 • suoritetaan pohtimalla rasismia ja syrjintää eri näkökulmista ja ideoimalla keinoja puuttua rasistisiin tai syrjiviin tilanteisiin
  muodostamalla tilanteista ihmispatsaita. 

9. Luokan uusi oppilas
 • maahanmuuttajan uudessa maassa kohtaamien haasteiden ymmärtäminen
 • suoritetaan lähestymällä aihetta lyhyiden näytelmien kautta.
10. Maahanmuuttajat eri medioissa
 • mediakriittisyys käsitteenä ja käytännössä.
 • suoritetaan etsimällä medialähteistä aiheeseen liittyviä kuvia. Rastin ohjeistusta pitää soveltaa, esim. tulostinta ei ole käytössä.
11. Erilaiset lähtökohdat - eriarvoinen elämä?
 • eriarvoisuuden tunnistaminen ja reflektointi.
 • suoritetaan eläytymällä ohjeiden mukaan erilaisiin rooleihin.
12.Paljonko ihminen maksaa?
 • mitä ihmiskauppa on ja miten siihen pystytään puuttumaan?
 • suoritetaan tekemällä jompi kumpi annetuista tehtävistä.
13. Mitä ajattelen maailmasta ja muuttoliikkeisstä (PAKOLLINEN)
 • muuttoliikkeiden ja pakolaisuuden herättämien ajatusten jakaminen.
 • suoritetaan käymällä läpi päivän aikana opittuja asioita.


TARVIKKEET: 

Jokaiselle ryhmälle tietokone/tabletti ja rastimateriaali. Lisäksi oppilaat voivat tarvita saksia. Joillakin rasteista voi tarvita myös muuta materiaalia, mutta oppilaiden on sen osalta mielikuvitusta käyttäen sovellettava itse.

TEHTÄVIEN LÄHDE:

Yli rajojen - Menetelmiä pakolaisuuden ja ennakkoluulojen käsittelyyn (Suomen partiolaiset 2017).

Kahoot sodan oikeussäännöistä

Aikaa 2 oppituntia.
Oppilaat työskentelevät 2-3 oppilaan ryhmissä. Jokainen ryhmä tutustuu sodan oikeussääntöihin yhdestä näkökulmasta ja tekee siitä Kahootin. (Vaihtoehtoisesti, jos oppilaita kiinnostaa enemmän, he voivat tehdä myös Kahoottinsa jostain ihmisoikeuksien edistäjästä. Lista vaihtoehdoista tällä sivulla alimpana.) Valmiit Kahootit muokataan Challenge -muotoon ja niiden URL-osoitteet asetetaan QR-koodin muodossa seinälle muiden teemapäivän tuotosten joukkoon kaikkien halukkaiden pelattavaksi. Ohjeet kaiken tämän tekemiseen löytyvät alta. Kysymyksiä on hyvä olla noin 10-15 kappaletta.

Jokaisella ryhmällä on työvälineenään yksi Chromebook.

Näkökulmat ovat:
 • Sodan säännöt
 • Sota ja media
 • Sotarikos ei vanhene
 • Humanitaarinen avustustyö konfliktialueella
 • Sodan oikeussäännöt ja ihmisoikeudet
 • Sotaa paossa
 • Lapset sodan jaloissa
 • Sodassa vangitut

Lähteinä käytetään Punaisen ristin opetuspaketteja, joihin pääsee alla olevasta linkistä. Jokainen ryhmä valitsee oman teemasivunsa. Sivuilla pääsee eteenpäin vasemmalla olevasta valikoista (käyttäkää alasivuja välillä intro-muista nämä).

Lopuksi valmiit Kahootit pelataan läpi.

TYÖVÄLINEET: 8 Chromebookia.

Ohje, osa 5

Mene sivulle https://www.qr-koodit.fi/generaattori ja liitä Kahootin osoite QR-koodin sisältö -kenttään. Paina sitten Luo QR-koodi -painiketta. Kopioi sitten sivun oikeaan reunaan luotu QR-koodi, avaa tekstinkäsittelyohjelma ja liitä koodi sinne. Kirjoita koodin yläpuolelle Kahoottisi aihe ja jaa tuotoksesi osoitteeseen kuortane.ya@gmail.com. Jaetut koodit tulostetaan kootusti ja asetetaan seinälle.

Ihmisoikeuksien edistäjät

Laatikaa seinäjulisteet ihmisoikeuksien edistäjistä. Jokainen valitsee yhden seuraavista (osasta löytyy vain englanninkielisiä lähteitä):
 • Martti Ahtisaari
 • Mahatma Gandhi
 • Martin Luther King
 • Nelson Mandela
 • Daisadu Ikeda
 • Muhammad Yanus
 • Aung Sang Suu Kyi
 • Anna Politkovskaja
 • Ngawang Sangdrol
 • Tarja Halonen
 • Äiti Teresa
 • Leyla Zana
 • Rosa Parks
 • Nice Nailantei Leng'ete
 • Ayaan Hirsi Ali
Julisteeseen tultava:
 • kuva (jos mahdollista) 
 • lyhyt selostus siitä, mitä hän on tehnyt ym.
Työn voi tehdä koneella tai käsin. Valmis työ jaetaan osoitteeseen kuortane.ya@gmail.com.
Valmiit työt tulevat seinälle.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä