Maanantain posterit ilmastonmuutoksesta

Ilmastonmuutos seuraavista näkökulmista

1. Liikkuminen
2. Ruoka
3. Lomailu
4. Kierrätys
5. Koulu
6. Pukeutuminen
7. Energiavalinnat
8. Kauneudenhoito
9. Yhteiskunnallinen aktiivisuus


Palauta kuva posterista tähän kansioon.

Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia lähettää mitään.

Maanantain posterit - ohjeita

Postereiden tarkoituksena on tutustuttaa ihmiset heille uuteen asiaan ja sitä
kautta jakaa tietoa suurillekin väkimäärille. Posterin avulla tavoitetaan usein
enemmän ihmisiä ja pidemmällä ajanjaksolla kuin esimerkiksi pelkällä
esitelmällä.

• Posteri on luettavissa muutamassa minuutissa ja havaittavissa kauempaakin.
Se on pääosin suurempi kuin A4. Se voi olla myös moniosainen.
• Posterin tarkoituksena on hahmotella tutkitun asian keskeinen anti,
yhdistämällä tekstiä ja kuvia
• Asia on pystyttävä esittämään posterissa selkeästi ja ymmärrettävästi.
• Kun osaat asiasi ja olet sisäistänyt sen, voit selittää sen lapsellekin
ymmärrettävällä tavalla.
 Hahmottelun ideana on saattaa jokin kerätty tieto helposti tulkittavaan
muotoon ja tehdä tiedosta kiinnostavaa
• Posteri laitetaan esille koulun käytävän seinälle kun se on valmis


Posterin teko
Päätettäviä asioita:
- koko
- yksi- vai moniosainen
Kootkaa materiaali:
- mieti kenelle posteri on suunnattu
- tee käsikirjoitus koko aineistosta työn pohjaksi
- tekstin lyhentäminen ja jäsentely
- kuvat (valokuvat, omat ja lainatut, tarvitseeko kuvankäsittelyä ja pystytkö
tekemään itse)
- hoida tarvittaessa tekijänoikeusasiat kuntoon (pyydä lupa muiden tuottamien
aineistojen käyttöön )

Sisällön tuottaminen
• Mieti kohderyhmä; kenelle teksti on suunnattu ja kirjoita sen mukaisesti.
• Kirjoita ensin kaikki mitä sinulla on asiasta sanottavaa, sen jälkeen kirjoita sen niin
monta kertaa uudelleen, että jäljellä on vain olennainen. Jokaisella kerralla ilmaise
asiat hieman toisin ja hio kielellistä asua.
• Tekstiä saa olla vain noin puolet tai korkeintaan kaksi kolmasosaa posterin koosta
• Lue oma tekstisi ääneen, se auttaa kappalejakojen tekemisessä ja kieliasun
tarkastamisessa
• Pyydä myös joku ulkopuolinen lukemaan tekstisi, jotta saat selville oletko
tiivistänyt asian jo liian abstraktiksi tai saisiko siitä vielä jotakin pois.

Kuvat
• Posteriin kuvitusta valittaessa kannattaa pohtia, onko sillä erityistä merkitystä
sisällölle ja vastaanottajalle vai onko se enemmänkin lukijoita houkutteleva tehokeino