7lk monialainen oppimiskokonaisuus

Arviointi

Olette itse kokeneet kaikki rastit ja olette oppineet tietyt asiat luontoon liittyen tämän viikon aikana. Olette eri ryhmissä olleet koostamassa kaikkea oppimaanne ja arvioinnin näistä koosteista annatte itse.

Tutustukaa toistenne töihin ja antakaa palautetta ryhmätöistä. Kaikilla on mahdollisuus kommentoida, mutta pitäkää kommentit asiallisina. Antakaa toisillenne hyvää ja realistista palautetta!