Yleistä

Yleistä

Järjestyssääntöjen tarkoituksena on luoda edellytykset koulutyön onnistumiselle ja taata kouluyhteisön jokaiselle jäsenelle oikeus häiriöttömään työskentelyyn koulussa. Niissä määritellään kouluyhteisön jäsenen oikeudet ja velvollisuudet. Jokainen kouluyhteisön jäsen on velvollinen noudattamaan sääntöjä, jotka ovat voimassa koulussa, koulualueella, kouluaikana ja koulun järjestämissä tilaisuuksissa. Säännöistä päättää koulun rehtori neuvoteltuaan opettajakunnan, muun henkilökunnan ja oppilaskunnan edustajien kanssa.