Rangaistukset

Rangaistukset

Jos oppilas ei noudata koulun järjestyssääntöjä tai käyttäytyy muutoin sopimattomasti tai on tehtävissään huolimaton, opettaja voi nuhdella häntä ja/tai antaa hänellä muistutuksen. Jos oppilas häiritsee oppituntia toistuvasti, opettaja voi ojentaa oppilasta poistamalla hänet luokasta oppitunnin jäljellä olevaksi ajaksi. Häiritsevä oppilas poistetaan toiseen luokkaan, jossa on opettaja.

Jos oppilas toistuvasti häiritsee opetusta tai muuten rikkoo koulun järjestystä, menettelee vilpillisesti tai kohtelee muita oppilaita tai koulun henkilökuntaa epäkunnioittavasti tai heidän ihmisarvoaan loukkaavasti, oppilaalle järjestetään kasvatuskeskustelu. Kasvatuskeskustelun pitää oppitunnin opettaja heti tuoreeltaan tai luokanohjaaja, jos oppilas on saanut viisi muistutusta eri oppitunneilta. Ensimmäisen viiden muistutuksen jälkeen ei anneta jälki-istuntoa. Jos rikkomus on vakava, (esim. lunttaus, valehtelu, tupakanpoltto, väärennös) kasvatuskeskustelun pitää rehtori. Kasvatuskeskustelu lähetetään kotiin tiedoksi ja kirjataan. Huoltajilla on oikeus osallistua kasvatuskeskusteluun.

Jos kasvatuskeskustelu ei johda käytöksen parantumiseen, opettaja voi antaa oppilaalle muistutuksen tai enintään kaksi tuntia jälki-istuntoa. Jälki-istunnosta ilmoitetaan kotiin erillisellä jälki-istuntolomakkeella, josta näkyy istunnon määrääjä ja istunnon ajankohta. Jälki-istunnot kirjataan rangaistuskirjaan ja toistuvat jälki-istunnot vaikuttavat käytösarviointiin sitä alentavasti. Jälki-istunnossa istutaan pääsääntöisesti hiljaa, mutta sen aikana voi valvoja teettää myös annettuja kirjallisia tai suullisia tehtäviä, jotka tukevat kasvatusta ja opetusta.

Toistuvista jälki-istunnoista oppilas ja hänen huoltajansa kutsutaan koululle keskustelemaan tilanteesta. Kotitehtävänsä laiminlyöneen oppilaan opettaja voi jättää kouluun enintään tunnin ajaksi kerrallaan suorittamaan koulutehtäviä.

Rehtori voi järjestää kavatuskeskustelun tai oppilasta kuultuaan antaa enintään 2 tuntia jälki-istuntoa tai antaa hänelle kirjallisen varoituksen. Rehtori voi myös lähettää oppilaan kotiin jäljellä olevan työpaivän ajaksi, jos on olemassa vaara, että oppilaan tai muun henkilön turvallisuus kärsii väkivaltaisen tai uhkaavan käytöksen johdosta tai opetus vaikeutuu kohtuuttomasti oppilaan häiritsevän käytöksen johdosta. Monijäseninen toimielin (rehtori, vararehtori, opinto-ohjaaja ja sosiaalitomen edustaja) voi erottaa oppilaan vähintään yhdeksi ja enintään kolmeksi kuukaudeksi, jos rikkomus on vakava tai piittamattomuus jatkuu jälki-istuntojen ja varoituksen jälkeen.

Opettajalla on oikeus ottaa pois oppilaalta vaarallinen tai kielletty esine tai aine. Asiasta ilmoitetaan huoltajalle ja se kirjataan.

Opettaja ja rehtori voivat myös tarkastaa oppilaan mukanan olevat tavarat ja hänen hallinnassaan olevat koulun lokerot. Asiasta ilmoitetaan huoltajalle ja se kirjataan.

Suomen lainsäädännössä kielletään alle 18-vuotiailta tupakointi ja alkoholin käyttö. Myös muut huumaavat aineet ovat kiellettyjä Suomessa. Tästä johtuen tupakan, alkoholin ja huumaavien aineiden tuominen koulun alueelle, niiden hallussapito tai käyttö koulun alueella, koulun välittömässä läheisyydessä tai kouluun liittyvissä olosuhteissa, on ehdottomasti kielletty. Myös muiden vaarallisten aineiden ja esineiden tuominen kouluun on kielletty.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä