Mopo/kevarikortin hankinta

Mopo/kevarikortin hankinta

MOPO-/KEVARIKORTIN HANKINNAN SÄÄNNÖT

Mopo-kortin hankintaa varten voi olla poissa koulusta kaksi kertaa ja kevarikortin hankintaa varten kolme kertaa. Poissaolo kestää yleensä 2-3 tuntia aamu- tai iltapäivisin.

Lupa poissaoloon pyydetään luokanohjaajalta hyvissä ajoin. Luvan saaminen edellyttää, että oppilas osoittaa luokanohjaajalle selvittäneensä etukäteen poissaoloajan koulutehtävät.

Ajo- tai teoriatunteja ei saa ottaa niille päiville, jolloin on jostain oppiaineesta koe.

Opettajat eivät pidä uutta koetta, jos koepäivänä on poissa ko. tuntien takia. Koe suoritetaan vasta jälki-istunnon yhteydessä.

Koulualueelta luvatta poistuminen on rangaistava teko, koska koulu on vastuussa oppilaista koko koulupäivän ajan.