Koulukiusaamiseen puuttuminen

Kuortaneen yhteiskoulun toimintatapa

Ohjeistus kiusaamiseen, häirintään ja väkivaltaan puuttumiseen

Jokaisen kouluyhteisön jäsenen velvollisuus on puuttua kiusaamisen, häirintään ja väkivaltaan heti kun sellaista havaitsee tai saa tietoonsa.

 1. Välitön puuttuminen

Kiusaamisen, häirinnän tai väkivallan havainnut opettaja puuttuu välittömästi tapahtumiin.

 • Keskustelee kiusatun/häirityn kanssa, miten hän asian kokee.
 • Keskustelee kiusaajan/häiritsijän kanssa, mitä on tapahtunut. Älä kysy kiusaamisen/häirinnän motiivia, vaan selvitä, miksi meidän koulussa ei kiusata/häiritä.
 • Keskustelee molempien osapuolien kanssa ja asia sovitaan.
 • Fyysinen väkivalta: tapaukset tuodaan heti rehtorin tietoon ja niistä tehdään erillinen kirjallinen selvitys (lomake Kouluväkivallan seuranta ja puuttuminen). Tapauskohtaisesti harkitaan, viedäänkö asia eteenpäin.
 1. Tiedottaminen
 • Kiusaamis-/häirintätapauksen havainnut opettaja informoi asiasta luokanohjaajaa/luokanopettajaa ja kertoo, miten tapaus selvitettiin.
 • Jos kiusaaminen jatkuu, luokanohjaaja/luokanopettaja ja kuraattori keskustelevat asiasta osapuolten kanssa.
 1. Toistuva ja pitkään jatkunut kiusaaminen/häirintä
 • Mikäli kiusaaminen/häirintä jatkuu edellä mainituista huolimatta, asia menee rehtorin käsittelyyn.
 • Rehtori ottaa yhteyttä kotiin, asia käsitellään yhdessä tekijän ja kohteeksi joutuneen huoltajien kanssa.
 • Pohditaan yhdessä keinoja kiusaamisen/häirinnän lopettamiseksi.
 • Annetaan mahdolliset sanktiot.

Vanhempia informoidaan kiusaamiseen puuttumisesta ja selvittelystä.

Koulukiusaamista, häirintää ja väkivaltaa kartoitetaan keväisi tehtävässä THL:n valtakunnallisessa kouluterveyskyselyssä, koulun omissa kyselyissä ja oppilashaastatteluissa vuosittain.


Vastuu koulukiusaamisen ennaltaehkäisemisestä ja siihen puuttumisesta kuuluu koko kouluyhteisölle

Mitä vanhemmat voivat tehdä kiusaamista vähentääkseen?

Suhtaudu aina vakavasti ilmi tulevaan kiusaamiseen. Ilmoita kiusaamisesta ja toimi yhteistyössä koulun kanssa. Ota ensisijaisesti yhteyttä luokanopettajaan. Keskustele lapsesi kanssa kiusaamisesta, vaikka tämä itse ei olisikaan kiusattu eikä kiusaisi toisia.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä