Käyttäytymisohjeet

Käyttäytymisohjeet

Oppilaat käyttäytyvät koulussa ja sen ulkopuolella kohteliaasti, kunnioittavasti ja huomaavaisesti. He esiintyvät hillitysti ja välttävät liiallista äänenkäyttöä ja ryntäilyä ja suhtautuvat tovereihinsa ystävällisesti ja sovinnollisesti.

Niissä asioissa, joista järjestyssäännöissä ei erikseen määrätä, koulumme noudattaa peruskoulua koskevia säännöksiä ja määräyksiä. Järjestyssääntöjä muutetaan tarvittaessa.