Käsityö

TavoitteetT1 vahvistaa oppilaan kiinnostusta käsin tekemiseen sekä innostaa keksivään, kokeilevaan ja paikallisuutta hyödyntävään käsityöhön

T2 ohjata oppilasta hahmottamaan ja hallitsemaan kokonainen käsityöprosessi ja sen dokumentointi

T3 opastaa oppilasta suunnittelemaan ja valmistamaan yksin tai yhdessä käsityötuote tai -teos luottaen omiin esteettisiin ja teknisiin ratkaisuihin

T4 ohjata oppilasta tunnistamaan käsitteistöä sekä tuntemaan monia erilaisia materiaaleja ja työstämään niitä tarkoituksenmukaisesti

T5 kannustaa oppilasta toimimaan pitkäjänteisesti ja vastuuntuntoisesti, huolehtimaan turvallisesta työskentelystä sekä valitsemaan ja käyttämään työhön sopivaa välineistöä

T6 opastaa oppilasta käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa käsityön suunnittelussa, valmistamisessa ja käsityöprosessin dokumentoinnissa

T7 ohjata oppilasta arvioimaan, arvostamaan ja tarkastelemaan vuorovaikutteisesti omaa ja muiden kokonaisen käsityön prosessia

T8 herättää oppilas arvioimaan kulutus- ja tuotantotapoja kriittisesti

Eteläpohjalainen perusopetuksen opetussuunnitelma Laaja-alaisen osaamisen painotukset kaikissa tavoitteen sisällöissä L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen
• Ajatteleminen ja asioiden ymmärtäminen kuuluvat keskeisinä osina käsityön oppimiseen.
• Onnistunutkäsityötuotteentekeminenrakentuuosista(suunnittelu>työskentely>valmis
tuote > jatkuva arviointi = koko prosessi).
• Työskentelemällä oppiminen (suunnitelmasta valmis tuote ja kuinka minä opin –
metakognitiivinen ajattelu)
• Työskentelyjärjestyksenymmärtäminenjaprosessiajattelu(syy-seuraus:joshyppääjonkin
työskentelyvaiheen yli tai tekee sen huolettomammin, ei välttämättä voi enää myöhemmin
palata siihen ja ”korjata” tekemäänsä)
• Ekologinen ajattelu (materiaalien säästeliäs ja taloudellinen käyttö tai
kierrätysmateriaaleista uusi tuote)
L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu
• Maakuntamme vahvuutena on käsityötaito. Erityisesti tämä näkyy perinteiden arvostamisessa, uusiotuotteistamisessa ja ekoajattelussa.
• Käsityöoppiaineenamahdollistaamonimuotoisenvuorovaikutuksen.Työskentelyvaatii kaikkien aistien käyttöä ja työskentelyn lomassa herää sekä oppiaineeseen että muuhun elämään liittyvää keskustelua.
• Monikulttuurisuuden rikkautta voidaan käyttää suunnittelussa ja ideoinnissa apuna.
• Itseilmaisu on luonnollinen osa työskentelyprosessia – onnistuminen puhuttaa ja
onnistumisen kokemukset kasvattavat.

Opetuksessa käytetään teknisen työn ja tekstiilityön työtapoja ja toimintaympäristöjä.

Kokonainen käsityö vuosiluokilla 3-6

Suunnittelu
Ohjeen käyttäminen ja soveltaminen
Materiaaleihin tutustuminen
Materiaalin taloudellinen käyttö
Yrittäjämäinen toiminta
Työturvallisuus
Dokumentointi
Arviointi
Töiden esillelaitto

Käsityö voi sisältää seuraavia asioita:

Vuosiluokilla 5 ja 6

Mittaaminen
Kaavan muokkaaminen
Kankaan langansuunta, leikkuusuunnitelma
Tukikankaan käyttö
Vaatteen valmistaminen
Vetoketjun kiinnittäminen
Joustavat ompeleet, ompelukoneen kaksoisneula, saumurin käyttö,
Neulonta (nurja ja oikea silmukka, suljettu neule)
Neuletiheyden laskeminen
Valinnan mukaan: kudonta/punonta/huovutus/painanta/värjäys
Liitostekniikat
Elektroniikkatyö, analogisten komponenttien teoriaopetusta, yleismittarin käyttö

Arviointi perustuu asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen jatkuvan arvioinnin perusteella.

Käsityö
- tuntityöskentely: suunnittelu, toteutus ja tuotos 
- materiaalien ja työtapojen monipuolinen tuntemus ja hallinta
- luovien ratkaisujen käyttö
- monipuolisten käsityötekniikoiden hallinta
- itse- ja vertaisarviointi

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä