Englanti

Teksti

  1. luokka

Opetuksen tavoitteet

 

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

 

- ohjata oppilasta havaitsemaan ja arvostamaan lähiympäristön ja maailman eri kulttuureja ja kieliä sekä ymmärtämään englannin asema globaalina kielenä

- ohjata oppilasta havaitsemaan kieliä yhdistäviä ja erottavia ilmiöitä sekä tukea oppilaan kielellisen päättelykyvyn kehittymistä

 

Kielten opiskelutaidot

 

- tutustua yhdessä opetuksen tavoitteisiin ja luoda salliva opiskeluilmapiiri, jossa tärkeintä on viestin välittyminen ja yhdessä oppiminen

- opettaa oppilaalle kielten opiskelutaitoja

- ohjata oppilasta ottamaan vastuuta omasta kielenopiskelustaan sekä kokeilemaan millaiset tavat oppia kieliä sopivat oppilaalle parhaiten

- kannustaa harjoittelemaan kielitaitoa rohkeasti vapaa-ajalla esim. internetin mahdollisuuksia hyödyntäen

 

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa tekstejä

 

- ohjata oppilasta harjoittelemaan vuorovaikutusta, aihepiiriltään monenlaisissa tilanteissa rohkaisten viestinnän jatkumiseen mahdollisista katkoksista huolimatta

- tukea oppilaan viestinnän kulttuurista sopivuutta tarjoamalla mahdollisuuksia harjoitella monipuolisia sosiaalisia tilanteita

- ohjata oppilasta työskentelemään vaativuudeltaan monentasoisten puhuttujen ja kirjoitettujen tekstien parissa käyttäen erilaisia ymmärtämisstrategioita

- tarjota oppilaalle mahdollisuuksia tuottaa puhetta ja kirjoitusta aihepiirejä laajentaen sekä kiinnittäen huomiota myös keskeisiin rakenteisiin ja ääntämisen perussääntöihin,

 

Sisältö

Harjoitellaan vuorovaikutusta erilaisissa arkipäiväisissä tilanteissa. Kerrataan ja harjoitellaan edelleen kielten opiskelutaitoja ja erilaisia muististrategioita. Keskeinen sanasto liittyy mm. ruokailuun, ostoksilla käymiseen, matkustamiseen, kotiin, ja harrastuksiin. Lisäksi opetellaan mm. päivämääriä, ammatteja ja kohteliaita fraaseja. Opeteltavat rakenteet sisältävät mm. kestopreesensin, alustavasti säännöllisen ja epäsäännöllisen imperfektin, persoonapronominien objektimuodot sekä pronomineja. 

Arviointi

sanakokeet ja fraasikokeet, pistokokeet

3-4 isompaa koetta

tuntityöskentely

itse-/vertaisarviointi  1. luokka

 

 Opetuksen tavoitteet

 

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

 

- ohjata oppilasta havaitsemaan ja arvostamaan lähiympäristön ja maailman eri kulttuureja ja kieliä sekä ymmärtämään englannin asema globaalina kielenä

- ohjata oppilasta havaitsemaan kieliä yhdistäviä ja erottavia ilmiöitä sekä tukea oppilaan kielellisen päättelykyvyn kehittymistä

 

Kielten opiskelutaidot

 

- tutustua yhdessä opetuksen tavoitteisiin ja luoda salliva opiskeluilmapiiri, jossa tärkeintä on viestin välittyminen ja yhdessä oppiminen

- opettaa oppilaalle kielten opiskelutaitoja

- ohjata oppilasta ottamaan vastuuta omasta kielenopiskelustaan sekä kokeilemaan millaiset tavat oppia kieliä sopivat oppilaalle parhaiten

- kannustaa harjoittelemaan kielitaitoa rohkeasti vapaa-ajalla esim. internetin mahdollisuuksia hyödyntäen

 

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa tekstejä

- ohjata oppilasta harjoittelemaan vuorovaikutusta, aihepiiriltään monenlaisissa tilanteissa rohkaisten viestinnän jatkumiseen mahdollisista katkoksista huolimatta

- tukea oppilaan viestinnän kulttuurista sopivuutta tarjoamalla mahdollisuuksia harjoitella monipuolisia sosiaalisia tilanteita

- ohjata oppilasta työskentelemään vaativuudeltaan monentasoisten puhuttujen ja kirjoitettujen tekstien parissa käyttäen erilaisia ymmärtämisstrategioita

- tarjota oppilaalle mahdollisuuksia tuottaa puhetta ja kirjoitusta aihepiirejä laajentaen sekä kiinnittäen huomiota myös keskeisiin rakenteisiin ja ääntämisen perussääntöihin,

 

Sisältö

Harjoitellaan vuorovaikutusta erilaisissa arkipäiväisissä tilanteissa. Kerrataan ja harjoitellaan edelleen kielten opiskelutaitoja ja erilaisia muististrategioita. Tutustutaan tarkemmin englanninkielisiin maihin. Keskeisen sanaston aihepiirejä ovat mm. matkustaminen, elektroniikkalaitteet ja kierrätys. Keskeiset rakenteet sisältävät mm. imperfektin, pitkien adjektiivien vertailun, sanajärjestyksen sekä of- genetiivin. 

 

Arviointi

 

sanakokeet ja fraasikokeet, pistokokeet

verbikokeet

3-4 isompaa koetta

tuntityöskentely

itse-/vertaisarviointi

 

 

 

 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä