Turvallisuussuunnitelmat

Turvallisuussuunnitelmat

Ovat nähtävillä ja luettavissa opettajainhuoneessa. Poistumisharjoituksia tehdään vähintään 1 / lukuvuosi. Palo- ja pelastustoimi yhteistyötä koulun kanssa mm. pitää valistustunnin vuosittain 3-4 . luokkalaisille