Henkilökunta

Muu henkilökunta

Koulunkäynninohjaaja Veera Vainionpää
keittiö, ruuanjakelija/siistijä Aulikki Nurmi 040 5769514,
siistijä Sari Perämäki (osa-aik),
talonmies Raimo Lehtovaara

Kouluterveydenhoitaja Jenni Tuominiemi 040 5343 511
Kuraattori Nina Kara 040 631 2225