Välitunnit

Välitunnit

Etäyhteyden avulla oppilaalle pystytään tarjoamaan opetusta samanaikaisesti muiden luokkatovereiden kanssa ja opetustakin tärkeämpää oppilaalle voi olla sosiaalisen yhteyden säilyminen luokkakavereihin. Oppituntien aikana etäoppilas ei kuitenkaan voi rajattomasti jutella luokkakavereiden kanssa ja siksi oppilaalle on hyvä tarjota ”kaverivälkkiä”. Kaverivälkillä etäoppilas voi jäädä juttelemaan luokkaan haluamiensa kavereiden kanssa. Ennen kaverivälkistä sopimista, on hyvä kysyä etäoppilaan mielipidettä asiaan ja korostaa niiden vapaaehtoisuutta. Kaverivälkkiä kannattaa jättää myös väliin, jos seurattavia oppitunteja on runsaasti tai etäoppilas tarvitse muutoin lepoa.