Ääneen lukeminen, ryhmätyöt ja kokeiden tekeminen

Ääneen lukeminen, ryhmätyöt ja kokeiden tekeminen

Etäopetuksesta on tärkeää luoda oppilaalle mahdollisimman luonteva oppimistilanne. Tähän auttaa oppilaan aktiivinen rooli oppituntien aikana. Oppitunneilla, joissa oppilaat lukevat ääneen kappaleita luokalle, etäoppilas voi lukea oman osuutensa aina luokassa olevan paikkansa kohdalla. Tärkeää on, että etäoppilas tietää itse, milloin hänen tulee lukea, jotta hänen vuoronsa ei aiheuta erillistä häiriötä.

Ryhmä- ja paritöitä tehdessä opettaja siirtää luokassa olevan mikrofonin etäoppilaan parin/ryhmän keskelle ja kääntää kameran paria/ryhmää kohti. Ryhmän kannattaa sijoittua puolikaareen luokassa olevan lisänäytön eteen. Tällöin etäoppilas pystyy näkemään ryhmänsä jäsenet ja muut oppilaat näkevät etäoppilaan. Ryhmätöissä voidaan tarvittaessa käyttää apuna chat-toimintoa ja luokan oppilailla headset-laitteita. Jos luokassa on paljon oppilaita, muut ryhmät kannattaa sijoittaa mahdollisimman kauaksi etäopetusryhmästä. Näin voidaan varmentaa parempi kuuluvuus ryhmän jäsenten välillä.

Kokeiden tekeminen pyritään aina ensisijaisesti hoitamaan koululla, jossa oppilaalle voidaan antaa riittävä tuki kokeen tekemiseen. Kokeita voidaan järjestää myös kotona, antamalla koe suljetussa kirjekuoressa ennakkoon kotiin ja antamalla ohjeet etäoppilaalle skype-yhteyden avulla. Yhteyden avulla ei voida varmentaa mahdollisia vilppejä, mutta mahdollisuuksien mukaan esimerkiksi huoltaja voi toimia valvojana kotona. Päässälaskut ja kuuntelun vastaukset oppilas voi antaa chat-toiminnon kautta. Kokeen päätyttyä, oppilas ottaa kuvan vastauksista ja lähettää kuvatiedoston opettajalle tai laittaa kokeen suljettuun kirjekuoreen, joka palautetaan opettajalle. Näin koetilanne saadaan vastaamaan mahdollisimman paljon normaalia koetilannetta. Oppilaan tilan huomioiden, kokeita voidaan myös korvata toisenlaisilla suorituksilla. Tämä vaihtoehto on monessakin tapauksessa järkevin.