Miten etäopetus järjestetään?

Opettajien ja oppilaan koulutus

Etäopetuksen tekninen tukihenkilö opastaa kaikki oppilasta opettavat opettajat etälaitteiden käyttöön. Tarvittaessa koulutukseen saa apua etäopetuksen yhteyshenkilöiltä (Etäopetuksen yhteyshenkilöt Kuopion perusopetuksessa). Alkuun opetuksessa kannattaa lähteä liikenteeseen yhteyden luomisesta kuvan ja äänen kanssa. Seuraavaksi opetukseen kannattaa lisätä näytön sekä dokumenttikameran jakaminen yhteyden avulla (ks. Vinkkejä etäopetukseen). Opettajan taitojen karttuessa, voidaan opettajaa opastaa myös tiedostojen jakamisessa, kahden näytön sekä chat-toiminnon hyödyntämisessä (ks. Vinkkejä etäopetukseen).

Laitteiden lisäksi koulutuksessa on hyvä pohtia etäoppilaan motivointia etäopetukseen. Tuntien aikana on tärkeää kysellä vastauksia ja mielipiteitä myös etäoppilaalta, jottei hän jää kuunteluoppilaaksi. Myös erilaiset ryhmätyöt yms. parantavat oppilaan motivaatiota etäopetukseen (ks. Vinkkejä etäopetukseen).

Laitteiden koulutus annetaan oppilaan lisäksi myös huoltajille. Koulutuksessa on hyvä olla mukana etäyhteyteen käytettävä tietokone, jolloin siihen voidaan asentaa skype for business-ohjelma ja lisätä automaattinen kirjautuminen ohjelmaan (ks. 4.3. Skype for business-ohjelman lataaminen). Yhteyden luomisen lisäksi ainakin vanhemmille oppilaille voidaan näyttää chat-toiminto ja liitetiedoston jakaminen(ks. Vinkkejä etäopetukseen).

Laitteiden sijoittaminen luokkaan

Laitteet kannattaa sijoittaa luokkaan siten, että kokouskamera kuvaa pääsääntöisesti mahdollisimman laajaa kuvaa luokkahuoneesta ja siitä on helppoa näyttää myös taululle. Lisänäyttö tulee sijoittaa paikalle, josta luokassa olevien oppilaiden on helppo nähdä etäoppilas.

luokkakuva.pngEsimerkki laitteiden sijoittamisesta luokkaan.

Skype for business-ohjelman lataaminen

Kaikissa koulun omissa laitteissa on valmiina asennettuna skype for business-ohjelma. Oppilaan omalle koneelle asentaminen tapahtuu seuraavasti:

 • Kirjaudu oppilaan tunnuksilla edupalvelut.fi
 • Klikkaa oikeasta yläkulmasta kohtaa ”muut asennukset”
 • Valitse avautuneelta sivulta vasemmasta laidasta kohta ”Skype for business”
 • Lataa Skype for business 2015 oppilaan koneelle

Skype-kokouksen luominen

Etäopetus tapahtuu verkkokokouksen avulla. Koulun etäopetuksen tekninen tuki tekee verkkokokouksen, johon hän lisää kaikki oppilasta opettavat opettajat ja etäoppilaan. Verkkokokous tehdään seuraavasti:

 • Kirjaudu omilla tunnuksilla osoitteeseen edupalvelut.fi
 • Valitse kalenteri
kalenteri.png


 • Valitse avautuvalta sivulta kohta ”Uusi” (1) ja sen jälkeen kohta ”Kalenteritapahtuma” (2)
kalenteriteko.png

 • Lisää ensiksi kokouksen tyypiksi skype-kokous (kohdat 1, 2).
 • Anna kokoukselle nimi (kohta 3).
 • Määritä kokousajaksi koko lukuvuosi (kohta 4).
 • Määritä kokous yksityiseksi ja koko päiväiseksi (kohta 5).
 • Lisää oppilas ja häntä opettavat opettajat kokoukseen (kohta 6).
 • Tarkista vielä kohdasta 7, että kaikki henkilöt on lisätty.
 • Lopuksi tallenna kokous painamalla ”Lähetä” (kohta 8).
kalenteriluonti.png

Etäyhteyden avaaminen

Kun Skype-kokous on luotu (ks. 4.4. Skype-kokouksen luominen):

 • Avaa skype for business-ohjelma.
 • Valitse välilehdistä kohta ”Kokoukset (kohta 1).
 • Tämän jälkeen sinulle tulee näkyviin kokoukset, joihin sinut on kutsuttu. Valitse kokouksista etäyhteyskokous (kohta 2) ja tupla klikkaa yhteys auki. Kokouksen nimi riippuu kohdassa Skype-kokouksen luominen antamasta kokousnimestä.
 • Jos kokousta ei näy. Pyydä etäyhteyden teknistä tukihenkilöä lisäämään sinut kokoukseen.
Etäavaus.png


 • Lähetyksen avauduttua mikrofoni on automaattisesti päällä, mutta kuva pitää käynnistää. Paina sinisellä pohjalla olevaa videokameran kuvaa (kohta 1) ja valitse sieltä ”Aloita oma video” (kohta 2). Käynnistyksessä voi kestää hetken.
 • Jos ääni ei kuulu, tarkista koneen äänenvoimakkuuden asetukset ja varmista ettei mikrofonia ole vaimennettu skypen kautta (kohta 3)
Etääänikuva.png

 • Nyt vielä varmenna, että oppilas on osannut myös tulla kokoukseen paikalle. Näet kokousvälilehden ylälaidassa, kuinka monta osallistujaa kokouksessa milloinkin on.
 • Pyydä tarvittaessa oppilasta käynnistämään oma kameransa.

Nyt etäyhteys on luotu ja kuvan sekä äänen tulisi toimia molempiin suuntiin. Näillä asetuksilla päästään jo aloittamaan etäopetustunnit. Skype for business sisältää paljon muitakin ominaisuuksia, joita voi hyödyntää opetuksessa. Niistä tarkemmin kohdassa Vinkkejä etäopetukseen. Sieltä löytyy ohjeet mm. dokumenttikameran jakamiseen.