Mihin yhteyttä etäopetuksen alkaessa?

Etäopetuksesta opettajille maksettavat korvaukset

Kuopion perusopetuksessa etäopettajille maksetaan henkilö- ja hallintopäällikön päätöksellä vahvistettava korvaus etäopetustunneista. Korvauksen suuruus on 50% yhdestä yksittäisestä ylitunnin hinnasta. Korvaus maksetaan toteutuneista tunneista, joista etäopettaja pitää kirjaa.

Laitteiden hankinta

Kun todetaan oppilaalla tarve etäopetukseen, koululle ja kotiin tulee hankkia etäopetuksen mahdollistavat laitteet. Laitteet kannattaa tilata mahdollisimman nopeasti, koska niiden toimituksessa voi mennä aikaa. Laitteiden asentamisessa apua saa koulun atk-vastaavan lisäksi etäopetuksen yhteyshenkilöiltä (Etäopetuksen yhteyshenkilöt Kuopion perusopetuksessa).

Kouluun tarvittavat laitteet:

  • Pöytätietokone sisältäen visualizer-ohjelman, hiiri, näppäimistö, kaksi näyttöä, 5-10 metrin VGA-johto, kaksi normaalin pituista VGA-johtoa.

(Koulun ATK-tukihenkilö tilaa Istekin kautta)

  • Kokousmikrofoni, kokouskamera

(Tilataan Henrikki Kattaiselta yhteystiedot)

Oppilaan kotiin tarvittavat laitteet:

  • Mikä tahansa tietokone, jossa toimii Skype for business-ohjelma. (ks. Skype for business-ohjelman lataaminen).
  • Mikrofoni ja kaiuttimet erikseen tai headset-kuulokkeet.
  • Toimiva internetyhteys

(Ensisijaisesti oppilas käyttää omia laitteita. Tarvittaessa laitteet voi tilata Henrikki Kattaiselta yhteystiedot)

Kouluun voidaan lisäksi hankkia pidempiä usb-johtoja, jolloin kameran ja mikrofonin liikuttaminen helpottuu luokkatilassa. Oppilaalla on koneen siirrettävyyden kannalta järkevintä olla kannettava tai tablettitietokone. Etäopetuksessa voidaan hyödyntää myös koulun kannettavia ja tablet-laitteita (ks. Etäopetus luokan ulkopuolella).

Opetuksen suunnittelu ja opetustilan muokkaaminen sopivaksi

Etäopetuksen onnistumisen kannalta on tärkeää, että kouluun valitaan ensimmäiseksi tekninen tukihenkilö, joka osaa auttaa laitteiden ja ohjelmien kanssa koululla. Lisäksi tukihenkilö voi auttaa oppilasta laitteiden käytössä. Koulutusta laitteisiin ja ohjelmiin saa etäopetuksen yhteyshenkilöiltä (Etäopetuksen yhteyshenkilöt Kuopion perusopetuksessa).

Opetuksen suunnitteluun kannattaa osallistua kaikki oppilasta opettavat opettajat ja tekninen tukihenkilö. Suunnitteluvaiheessa tulee miettiä ainakin seuraavat asiat:

  • Kuinka monta tuntia oppilas kykenee opiskelemaan etäyhteydellä. Huomioi oppilaan ikä ja terveydentila.
  • Mitkä aineet opetetaan etäyhteyden avulla ja mitkä etätehtävillä itsenäisesti?
  • Missä luokkatilassa etäyhteystunnit pidetään?
  • Kuka tekee etäopetusluokkaan kirjalliset ohjeet? (ks. Malli luokan ohjeista)
  • Millaisella aikataululla etätehtäviä jaetaan oppilaalle. Kaikkia taide- ja taitoaineen korvaavia tehtäviä ei kannata jakaa heti syksyllä vaan jokaiselle aineelle oma jaksonsa lukuvuodesta.
Opetustilaksi soveltuvat kaikki normaalit luokkatilat, joissa on toimiva internetyhteys. Teknisten laitteiden lisäksi luokkahuoneeseen tarvitaan pieni pöytä, johon lisänäyttö voidaan laittaa. Pöytä kannattaa asentaa paikkaan, josta muut luokan oppilaat näkevät ruudun. Pöydälle tulevaan näyttöön sijoitetaan etäoppilaan videokuva (ks. Laitteiden sijoittaminen luokkaan).

Etäopetuksesta tehtävät kirjalliset päätökset

Kun päätös etäopetuksen aloittamisesta on tehty, koulun on tehtävä oppilaalle päätös nimeltä perusopetuksen suorittaminen erityisin opetusjärjestelyin. Päätös on vapaasti kirjattava, mutta siinä on tultava ilmi selostus ja perustelu etäopetuksen aloittamisesta, etäopetuksen tuntimäärä, opetettavat aineet ja etäopetuksen ulkopuolelle jäävien aineiden toteuttamistapa. Malliesimerkki päätöksestä löytyy tämän ohjeen liitteistä (Malliteksti päätökseen). Lisäksi aineista, joita oppilas opiskelee itsenäisesti kotona, on tehtävä tarkempi henkilökohtainen opetussuunnitelma.