Kenelle etäopetus sopii?

Kenelle etäopetus sopii?

Etäopetus on tarkoitettu oppilaille, jotka joutuvat olemaan pitkiä aikoja pois koulusta. Tällainen tilanne voi muodostua yksittäisestä pitkästä jaksosta (esim. äkillinen sairastuminen) tai säännöllisistä lyhemmistä jaksoista (esim. säännölliset hoitojaksot).

Jokainen etäopetustilanne on yksilöllinen ja sen toteutus tulee suunnitella yhteistyössä oppilaan, opettajien, sairaalahenkilökunnan ja vanhempien kesken. Jokaisessa tapauksessa tulee ottaa huomioon oppilaan sairauden ja hoitojen aiheuttamat rajoitukset, luokkataso ja aikaisemmat haasteet koulunkäynnissä (tehostettu tai erityinen tuki).

Etäopetuksen avulla saadaan annettua oppilaalle, hänelle kuuluva opetus, mutta lisäksi oppilaalle tarjotaan mahdollisuus osallistua päivittäisiin tapahtumiin luokassa. Etäopetus soveltuu siis opiskelun lisäksi sosiaalisten suhteiden ylläpitämiseen.

Lisätietoa etäopetuksesta:

Mantila H., Mämmelä M. & Huttunen A.

Etäopetus erityistilanteissa – Sairaanakin selviää koulusta

Hurme T-R., Laamanen R.

Kouluun läheltä ja kaukaa – Etäopetus erityistilanteissa

Esittelyvideo etäopetuksesta:

https://youtu.be/RZTSAA6UROE