Hankesuunnitelma

Yhteenveto vuodesta 2017

Kuluneen vuoden aikana olemme saaneet tehdyksi Kuopion kaupungille etäopetussuunnitelman, jonka avulla koulut pääsevät alkuun sairastuneen oppilaan etäopetuksessa. Etäopetussuunnitelma on esitelty myös Kuopion kaupungin rehtoreille syksyllä 2017 ja heille on jaettu sähköpostitse materiaalit. Itse suunnitelmaan pääsee tästä linkistä. Vuoden aikana on tehty myös yhteistyötä muiden kaupunkien etäopetuksen piirissä työskentelevien kanssa.

Vuoden 2018 aikana pyrimme jakamaan tietoa etäopetuksesta ja sen mahdollisuudesta kouluissa. Erityisesti tietoa pyritään levittämään opettajille sekä vanhemmille. Tähän pyritään mm. lehtijutulla kuopiolaisesta etäoppilaasta. Lisäksi vuoden 2018 aikana etäopetussuunnitelma tarkistetaan ja tehdään tarvittaessa muutoksia. Myös yhteistyötä muiden kaupunkien etäopetushankkeiden kanssa pyritään lisäämään ja saamaan tätä kautta näkyvyyttä etäopetuksen mahdollisuuksista.

Henrikki Kattainen


Etäopetussuunnitelma

Hankkeen tavoite

Hankkeen aikana luodaan Kuopion kaupungillle etäopetussuunnitelma tilanteisiin, joissa oppilas ei voi käydä fyysisesti omassa koulussa sairautensa tai tapaturman vuoksi. Tarkoituksena on selkeyttää hankkeen kautta periaatteita, joita käytetään silloin, kun oppilas tarvitsee fyysisen esteen takia etäopetusta kotiin.


Hankkeen aikataulu

2017
Kevät
Tiedonkeruu ja yhteisteistyötahojen hankinta (Harri Mantila)
vko 35
Etäopetussuunnitelman kirjoittaminen (ks. alustava suunnitelma toimintamalliksi)
Syyskuu Etäopetussuunnitelmasta tiedottaminen Kaupungin peruskoulujen rehtoreille

2018
Kevät Suunnitelman toimivuuden arvioiminen ja mahdollisten korjausten tekeminen

Lisäksi koko hankkeen aikana mahdolliset vierailut kouluilla, joissa tarvetta etäopetukselle.


Alustava suunnitelma toimintamalliksi

etäopetuskuva.png
Hankevastaava,
Henrikki Kattainen