Kolmiperhehoito

Kolmiperhehoito - Hoitomuodosta

Kolmiperhepäivähoito on kodinomaista päivähoitoa, jossa kunnan palkkaama perhepäivähoitaja hoitaa lapsia hoitoryhmän kodeissa perheiden kanssa tehtävän sopimuksen mukaisesti. Tämän hoitomuodon erityisenä etuna on se, että hoito tapahtuu lasten omassa tutussa kotiympäristössä.

Kolmiperhehoitoryhmä voi muodostua 2-4 perheen lapsista. Lapsiryhmässä on enintään neljä alle kouluikäistä lasta. Viidentenä lapsena voi olla osapäivähoitoa tarvitseva esikoululainen tai koululainen. Hoitoryhmää muodostettaessa lasten hoitoaikojen yhteensopivuus on keskeinen lähtökohta.

Kaikille kunnallisessa päivähoidossa oleville lapsille tehdään lapsikohtainen varhaiskasvatussuunnitelma yhdessä vanhempien kanssa.

Hoitomaksu kolmiperhepäivähoidossa määräytyy samoin perustein kuin muissakin kunnallisissa päivähoitomuodoissa.

Yhteistyö ja käytännöt kolmiperhepäivähoidossa

Kolmiperhepäivähoidossa yhteistyön merkitys on erittäin suuri. Hienotunteisuutta, joustavuutta ja yhteistyökykyä tarvitaan paitsi vanhempien ja hoitajan kesken, myös perheiden välillä. Aikuisten välinen luottamus luo lapsille turvallisen ilmapiirin.

Kolmiperhepäivähoidon toteuttaminen edellyttää myös vanhempien osallistumista. Ruuan hankinnasta ja esivalmistelusta vastaa se perhe jonka kodissa lapsia hoidetaan. Perheelle maksetaan kustannuskorvaus, joka muodostuu elintarvikeosuudesta ja muusta kustannusosuudesta. Perheen omista lapsista maksetaan elintarvikekustannusosuus niiltä päiviltä jolloin ryhmässä on muitakin lapsia. Kodin varustetasolta ja siisteydeltä edellytetään samoja asioita kuin yleensä perhepäiväkodilta. Hoitaja vastaa osaltaan työpäivänsä aikana kodin järjestyksestä.

Sairastuneen lapsen hoidon järjestelyistä vastaavat ensisijaisesti vanhemmat.

Hoitajan ollessa vuosilomalla, koulutuksessa tai sairaana lasten varahoito järjestetään päiväkodin yhteydessä toimivassa varahoitopaikassa, toisen perhepäivähoitajan luona tai päiväkotiryhmässä.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä