Lehtoniemen päiväkoti

Lehtoniemi - Toimintayksiköstä

Lehtoniemen päiväkoti sijaitsee Saaristokaupungin kaupunginosassa vuoden 2010 asuntomessualueen äärellä. Päiväkodin ympärillä on monipuoliset ulkoilumaastot - luontopolku ja leikkipuisto. Liikumme ja käymme retkillä lähiympäristössä.

Lehtoniemen päiväkoti on avoinna klo 6.30:n ja 17.00:n välisenä aikana ja tarvittaessa vanhempien työn tai opiskelun vuoksi klo 6:sta 18:aan.

  • 0 - 6 -vuotiaiden päivähoito

Lapsen leikkiympäristö on merkittävä leikkiin vaikuttava tekijä. Lehtoniemen päiväkodissa leikkiin ja leikkiympäristöihin kiinnitetään erityistä huomiota. Mahdollistamme lapsille leikin ilon, monipuolisen leikkiympäristön ja leikin kehityksen edellytykset. Käytössämme ovat leikki- ja toimintapajat, joissa toimitaan pienryhmissä.

Päiväkodissa toimii 13 lapsiryhmää, joista 6 on esiopetusryhmiä.

Ryhmät

Haltijat 044 718 3091
Maahiset 044 718 3095
Menninkäiset 044 718 3094
Päivänsäteet 044 718 3096
Saahinkaiset 044 718 3093
Sananjalat 044 718 3085
Velhot 044 718 3092
Esiopetusryhmät

Havuhatut 044 718 3097
Naavanutut 044 718 3098
Pihkatossut 044 718 3084
Sammaltassut 044 718 3087
Kaveriluokka 044 718 3343
Ystäväluokka 044 718 3089