Kaarenhovin päiväkoti

Kaarenhovi - Toimintayksiköstä

Kaarenhovin päiväkotiin kuuluu viisi lapsiryhmää.

Päiväkoti avataan vanhempien etukäteen ilmoittamien hoitoaikojen mukaan, mutta aikaisintaan klo 6 ja suljetaan lasten hoidon tarpeesta riippuen, mutta viimeistään klo 18. Esim. jos etukäteen on ilmoitettu, että ensimmäinen lapsi tulee hoitoon klo 7 ja viimeinen lapsi lähtee klo 16.30, suunnitellaan kyseisen päivän työvuorot alkamaan ja päättymään samoina aikoina.

Vanhempien on ilmoitettava lapsen seuraavan viikon hoitoajat edellisen viikon maanantaihin klo 12 mennessä.

  • 0 - 5 -vuotiaiden päivähoito
Kuopion varhaiskasvatuksessa kaupunkitasoisiksi painopisteiksi on valittu vuosille 2016-2019 leikki ja osallisuus. Toimintavuonna 2018-2019 painotamme toiminnassamme edelleen lapsen kohtaamista ja vuorovaikutustaitojen opettelua. Lapsen kohtaaminen ja kannustavan oppimisympäristön luominen edesauttavat lasten osallisuuden lisääntymistä. Vuorovaikutustaitoja opettelemme arjen tilanteiden lisäksi myös leikissä. Kaarenhovissa haluamme tarjota lapsille toiminnallista ja turvallista arkea, jossa jokaisella lapsella on mahdollisuus kasvaa omanlaisekseen.

Ryhmät
Haukat (integroitu erityisryhmä) 044 718 1630
Helmipöllöt (2-5 -vuotiaat) 044 718 3742
Pääskyset (1-4 -vuotiaat, sisarusryhmä) 044 718 1343
Tintit (1-3 -vuotiaat) 044 718 3762
Peukaloiset (1-2 -vuotiaat) 044 718 3741