Autismin kirjo

Mitä on Autismin kirjo?


Autismikirjon häiriö on aivojen neurobiologinen kehityshäiriö, joka vaikuttaa henkilön vuorovaikutukseen ja kommunikointiin toisten ihmisten kanssa sekä siihen, miten hän aistii ja kokee ympärillä olevan maailman. Henkilö ajattelee, ymmärtää ja mieltää asioiden merkityksiä ja omaa ympäristöään eri tavalla kuin muut. Henkilön käyttäytyminen on rajoittunutta ja stereotyyppistä, sosiaalinen vuorovaikutus on poikkeavaa tai puutteellista, katsekontakti puuttuu, omien ja toisen tunteiden ymmärtäminen ja tulkinta vaikeaa sekä kommunikointi toisen henkilön kanssa on poikkeavaa.
Monilla autisminkirjon henkilöillä on aistinsäätelyyn liittyviä yli- tai aliherkkyyksiä (valo, äänet, kosketus, hajut, maut jne.). Stressiherkkyys on erityinen piirre, joka yhdistää autisminkirjon henkilöitä. Autismikirjon oireyhtymään liittyvät toimintarajoitteet ovat yksilöllisiä ja vaihtelevia. Käyttäytymisessä voi kuitenkin havaita myös yhteisiä tunnistettavia ja näkyviä piirteitä, kuten tietyt toistuvat tottumukset ja rituaalit, kiinnostuminen yhdestä asiasta tai esineestä ja lapsilla leikki on erilaista tai puuttuu. Lapsilla autisminkirjon häiriö huomataan usein siinä vaiheessa, kun vuorovaikutuksessa on haasteita.
Autisminkirjon henkilöillä on hyvä keskittymiskyky, yksityiskohtien havaitseminen ja oikeudentaju, nämä ovat heidän vahvuuksiaan. Jotkut henkilöt pystyvät elämään hyvin itsenäisesti, toiset taas voivat tarvita vahvaa tukea läpi elämänsä.


Autismikirjon diagnooseja ovat (ICD):

Erilliset diagnoosit tulevat poistumaan vuonna 2022 ja tilalle tulee yksi sateenkaaridiagnoosi "Autisminkirjon häiriö".
Lisätietoa tästä voi lukea tästä linkistä: diagnoosimuutoksesta.

Lisätietoa voi lukea oikealla olevien linkkien ja kirjallisuusvinkkien kautta.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä