Kerhotoiminta

Toiminnasta

Kerhotoiminta on tarkoitettu kotihoidossa oleville 2 - 5 -vuotiaille lapsille.

Kerhoissa leikitään, taiteillaan ja liikutaan yhdessä. Toimintaympäristö rakennetaan ajankohtaisten teemojen, lasten kehitystason ja kiinnostuksen kohteiden mukaan. Kerhon lähiympäristön puistot, liikunta- ja kulttuuripalvelut ovat käytössämme.

Iltapäiväkerhot ovat 3 - 5 -vuotiaille lapsille. Toiminnassa painottuvat ulkoilu, retkeily, tutkiminen, luova leikki ja liikunnalliset taidot.

Maksuttomiin kerhoihin on jatkuva haku ja uusia lapsia otetaan vapautuneille kerhopaikoille. Kevään 2019 vapaita kerhopaikkoja voi tiedustella kerhotoiminnasta vastaavilta henkilöiltä (Ks. Yhteystiedot).