Esiopetus

Esiopetuksesta

Perusopetuslain mukaan oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna lapsen on osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Vastuu lapsen osallistumisesta on lapsen huoltajalla.

Esiopetus on Kuopiossa pääsääntöisesti varhaiskasvatuspalveluiden järjestämää. Karttulassa, Vehmersalmella ja Muuruvedellä esiopetuksen järjestää perusopetus. Toimintavuonna 2019 - 2020 esiopetusta järjestävät lisäksi yksityiset Englantilainen leikkikoulu, Steiner-päiväkoti, Kristillinen päiväkoti, Touhulan Vehmasmäki- ja Märssykori päiväkodit, Norlandia päiväkoti Louna, Pilkepäiväkoti Väläys ja Ketunpoika ja Musiikkipäiväkoti Priimi.

Maksuton esiopetus järjestetään lukuvuonna 2019 – 2020 vuonna 2013 syntyneille. Lisäksi oikeus esiopetukseen on seitsemänvuotiailla, joiden koulunkäynnin aloittamista on lykätty vuodella sekä viisivuotiailla, joille on tehty päätös pidennetystä oppivelvollisuudesta.

Ilmoittautuminen toimintavuoden 2019 - 2020 esiopetukseen alkaa tammikuussa 2019. Tarkemmat ohjeet ilmoittautumisesta ja toimintapäivistä päivähoidon nettisivuilla.