Tvt-opas 1.-2. lk

Kuopion tvt-opas 1.-2. -luokille

Näille sivuille on koottu Kuopion tvt-opetussuunnitelman tavoitteet ja purettu ne sanallisesti auki. Useinhan pelkkä tavoitelause ei sellaisenaan kerro, mitä konkreettisesti pitää opettaa. Tämän lisäksi tavoitteisiin on lisätty nettilinkkejä aiheeseen liittyen. Paketti sisältää myös valmiita tehtäviä, jotka löytyvät vasemmalta linkkinä: Tukimateriaaleja 1.-2. -luokille.

Sivustoa päivitetään jatkuvasti. Toivomme, että annatte aktiivisesti palautetta linkkien ja tehtävien toimivuudesta ja kerrotte kehittämisideoista, jotta saamme päivitettyä sivuja ajantasaiseksi vastaamaan niihin tarpeisiin, joita koulussa kohtaamme.

Antoisia hetkiä tieto- ja viestintäteknologian parissa!

Anu Wulff, Sinikka Leivonen, Juho Laitinen ja Jarno Bruun