Opettajille, oppilaille ja huoltajille

Koulutapaturmaohjeet

Tapaturma on äkillinen, ulkoinen ja ruumiinvamman aiheuttama tapahtuma, joka sattuu vakuutetun tahtomatta.

Tapaturmavakuutus (16-512-824-4) kattaa koulutapaturmat, jotka ovat sattuneet:

  •  Perusopetuksen oppilaalle koulussa (sisältää kaupungin järjestämän iltapäivätoiminnan)
  •  Opetussuunnitelman mukaisella ja koulun osoittamalla kouluajalla sekä koulumatkoilla
  •  Yläkoulun (7-10 lk) taksvärkkipäivänä kotona tai koulussa
  •  Opetussuunnitelman mukaisilla retkillä ja leirikouluissa kaikkialla maailmassa

Liitteet:

Koulutapaturmat_tiedote_huoltajat_2017.pdf

Erityisruokavaliot koulussa - tiedote vanhemmille

ERITYISRUOKAVALIO KOULUSSA

Oppilaiden ruoka-aineallergiat kartoitetaan ja heidän erityisruokavalioiden tarpeensa arvioidaan ensimmäisen, viidennen ja kahdeksannen luokan terveystarkastuksissa.

Erityisruokavalioiden tarjoamisen edellytyksenä ovat terveydelliset, eettiset tai uskonnolliset syyt.

Jokaisella yhteistyötaholla (koti, kouluterveydenhoitaja, koululääkäri, opettaja, ruokapalvelut / kouluravintola ja ravitsemussuunnittelija) on omat tehtävänsä, joita esitellään tässä tiedotteessa.

Lomake: http://www.servica.fi/c/document_library/get_file?uuid=de92bfb5-5de2-48a2-a2ea-4393e51b3585&groupId=656897

Liitteet:

Kuopion kaupungin ja Servican tiedote