8 Tulokset ja arviointi

Arvioinnin toteuttaminen

  • Kaikissa kouluissa toteutetaan CAF-pika-arviointi maaliskuussa. Arvioinnin kohteena on vuosisuunnitelman luku 3 Henkilöstö. Kukin koulu valitsee itse toisen arvioitavan osa-alueen. Pika-arvioinnin tulokset kootaan huhtikuun alussa sähköisellä lomakkeella.
  • Koulut tekevät lukuvuosiarvioinnin touko-kesäkuussa 2021 Peda.netin lukuvuosisuunnitelman kohtaan Arviointi.

Lisätietoja:
perusopetuspäällikkö Taina Vainio 044 718 4018
perusopetuspäällikkö Mika Kuitunen 044 718 5151

Koulun toimenpiteet


Koulun itsearviointi on jatkuvaa, suunnitelmallista ja monipuolista.
Arviointia tehdään jatkuvasti yhteisesti, luokkataso- ja aineryhmissä sekä tiimeissä.
Arvioinnin kohteena ovat opetussuunnitelman toteuttaminen ja lukuvuosisuunnitelmaan kirjatut toimenpiteet.
Jatkuvan arvioinnin pohjalta lukuvuoden aikana arvioidaan työtä ja kehitetään opetusta.
Arvioinnista nousevia asioita käsitellään henkilökunnan, opettajien, tiimien ja sidosryhmien yhteistyökokouksissa.

Lukuvuoden koulukohtaisina kehittämisalueina ovat
* tiimi- ja yhteisopettajuus
* kodin - ja koulun yhteistyö ja huoltajien osallisuus
* oppilaiden osallisuus
* lähiympäristön kanssa tehtävä yhteistyö
Henklöstö arvioi työtään ja kehittää sitä edellä mainittujen alueiden arvioinnin pohjalta.

Koulu toteuttaa maaliskuussa
*kaupungin yhteisen Caf- arvioinnin osion luku 3: henkilöstö
*ja koulun oman luku 5: asiakkuudet ja kumppanuudet

Lukuvuosisuunnitelman arviointi
* arviointia tehdään jatkuvasti lukuvuoden aikana
* lukuvuoden arviointi kootaan viimeistään huhtikuun veso:ssa ja samalla kirjataan johtopäätökset seuraavan lukuvuoden suunnittelua varten. Lukuvuosisuunnitelman arviointi tehdään samoilla tiimeillä ja vastuilla kuin lukuvuosisuunnitelman laadinta.

Koulu osallistuu yhteisiin Kuopion kaupungin kouluja koskeviin arviointeihin, kyselyihin ja tutkimuksiin.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä