Koronatiedotteet

Ajankohtaista koronaepidemiaan liittyen/ 26.2.2021

Hallitus päätti eilen, että maanantaina 8.3.2021 alkaa uusi sulkutila, jonka myötä yläkoululaiset siirtyvät kolmeksi viikoksi etäopetukseen. Sulkutilan rajoitustoimet tulevat käyttöön vain koronaepidemian kiihtymis- ja leviämisvaiheessa olevilla alueilla. Pohjois-Savo ja Kuopio ovat tällä hetkellä epidemian perustasolla eli tämänhetkisessä tilanteessa rajoitukset eivät koskisi Kuopiota.

Kuopiossa koronatilanne on tällä hetkellä melko rauhallinen, kiitos siitä kaikille kuopiolaisille! Tilanne voi kuitenkin muuttua nopeasti. Uusi sulkutila ja yläkoululaisten etäopetus voidaan ottaa käyttöön myös maanantain 8.3. jälkeen, jos alueella siirryttäisiin kiihtymis- tai leviämisvaiheeseen. Perheiden lomasuunnitelmat saattavat mennä uusiksi valtakunnallisen sulkutilan vuoksi ja se harmittaa varmasti. Kuitenkin kaikkea ylimääräistä matkustusta tulisi välttää.

Pohjois-Savon alueellinen koronanyrkki kokoontuu arvioimaan alueen koronatilannetta jälleen maanantaina 1.3. Seuraathan koronatartuntojen tiedotusta osoitteissa:

 

 

Juha Parkkisenniemi

Kasvatusjohtaja, ma. opetusjohtaja

Kuopion kaupunki

Kasvun ja oppimisen palvelualue

Vuorikatu 27, 70100 Kuopio

044 7184008

 

Koronaan liittyvät linkit


Tiedote 20.1.- 21.1.

Kuopiossa Neulamäen koulussa on tullut ilmi koronavirustartunta ja tartuntaan liittyviä altistumisia. Altistuneita oppilaita ja henkilöstöä on 62. Kaikki koulussa altistuneet on tavoitettu ja asetettu karanteeniin. Muita altistumisketjuja selvitetään ja altistuneisiin ollaan yhteydessä kouluterveydenhuollon ja kaupungin tartuntatautiviranomaisen toimesta. 

Neulamäen koulussa osa oppilaista siirtyy etäopetukseen. Koulun rehtori tiedottaa opetusjärjestelyistä suoraan Wilman kautta niitä oppilaita ja huoltajia, joita asia koskee. Muut oppilaat jatkavat lähiopetuksessa.

Muilta osin peruskoulut jatkavat työtään normaalisti työjärjestysten mukaisesti ja koulunkäynti on turvallista. Kotona on tarpeen nyt muistaa, että kouluun tullaan vain terveenä ja mikäli infektio-oireita esiintyy, hakeudutaan koronatestiin. Kotona on hyvä toistuvasti keskustella käsihygieniasta ja korostaa käsien pesun tärkeyttä useita kertoja koulupäivän aikana. 

 

Lisätietoja 

 • tartuntatilanteesta: tartuntataudeista vastaava lääkäri
 • opetusjärjestelyistä: Neulamäen  koulun rehtori Erja Kokkonen
 • opetusjärjestelyistä koko perusopetuksen osalta: perusopetuspäälliköt Mika Kuitunen ja Taina Vainio

Coronavirus in Kuopio - information about new restrictions and recommendations as of 2 December

 

Although we still have the coronavirus epidemic at a stable level in Kuopio, we are making every effort to avoid the acceleration phase and community transmission phase of the coronavirus infection. It is even more important to follow the guidelines and safety measures. For instance you should use a face mask always when close contact cannot be avoided.

 

You must not go to school or public spaces, if you have any symptoms. In public as well as private spaces, you have to make sure that everyone can avoid close contact.

 

For new, updated regional guidelines and restrictions, please see:

 

 

Mask recommendation has been in force in Kuopio general upper secondary schools already for some time and this will continue. Students with limited means in general upper secondary school can collect their masks also in future from the city distribution points (https://bit.ly/37w7x2s).

 

No actual recommendation has been given, yet, for grades 7 to 9 (middle school) in Kuopio. Based on the local Covid-19 Team (so-called Corona Fist) guideline, mask use also in middle school is recommended; both pupils and staff are encouraged to do so.

 

General upper secondary or middle schools will not provide face masks for their pupils and students for the time being. However, the situation is being monitored in cooperation with the infectious disease authorities. If the situations changes for worse, we will switch to community transmission phase recommendations regarding masks as given by the Finnish Institute for Health and Welfare (THL).

 

Common, traditional matriculation celebrations and Christmas parties will be cancelled, if the number of participants exceeds the given limit. Parties shall be hosted with alternate arrangement: for instance, online or by dividing guests into smaller groups.

 

Private parties with more than 50 guests (e.g. family gatherings) are not recommended. In small spaces the recommendation is to avoid groups of more than 10 persons.

 

 

The effect of new guidelines to the City of Kuopio Services

Regional guidelines have various effects on the City of Kuopio services. For more information, on a regularly updated webpage, of the effects on, for instance, educational institutions, recreational activities, sports facilities, cultural institutions and libraries, please see here: www.kuopio.fi/voimassa-olevat-linjaukset (in Finnish)

 

 

Best Regards, Juha Parkkisenniemi

 

Director of Education, a.i. Director of Teaching

City of Kuopio

Tiedote Neulamäen koulu 15.1.2021

Kuopiossa Neulamäen koulussa on tullut ilmi koronavirustartunta ja tartuntaan liittyviä altistumisia. Altistuneita oppilaita ja henkilöstöä on 28. Kaikki koulussa altistuneet on tavoitettu ja asetettu karanteeniin. Altistumisketjuja selvitetään ja altistuneisiin ollaan yhteydessä kouluterveydenhuollon ja kaupungin tartuntatautiviranomaisen toimesta.

Neulamäen koulussa otetaan käyttöön poikkeukselliset opetusjärjestelyt ja osa oppilaista siirtyy etäopetukseen. Koulun rehtori tiedottaa poikkeuksellisista opetusjärjestelyistä suoraan Wilman kautta niitä oppilaita ja huoltajia, joita asia koskee. Muut oppilaat jatkavat lähiopetuksessa.

Muilta osin peruskoulut jatkavat työtään normaalisti työjärjestysten mukaisesti ja koulunkäynti on turvallista. Kotona on tarpeen nyt muistaa, että kouluun tullaan vain terveenä ja mikäli infektio-oireita esiintyy, hakeudutaan koronatestiin. Kotona on hyvä toistuvasti keskustella käsihygieniasta ja korostaa käsien pesun tärkeyttä useita kertoja koulupäivän aikana.

Lisätietoja

 • tartuntatilanteesta: tartuntataudeista vastaava lääkäri Raija Savolainen
 • opetusjärjestelyistä Neulamäen koulun rehtori Erja Kokkonen
 • opetusjärjestelyistä koko perusopetuksen osalta: perusopetuspäälliköt Mika Kuitunen ja Taina Vainio

15.1.2021

Information bulletin Neulamäki school, guardians and media 

A coronavirus infection has been diagnosed in the x school in Kuopio, as well as exposures related to the infection. All those exposed at the school have been reached and they have been quarantined. The chains of exposure are now being investigated, and the school health services and the city infectious disease authority will contact those exposed. 

In the Neulamäki school, exceptional teaching arrangements will be introduced, and a part of the pupils will switch to distance learning. The school principal will inform the students and guardians concerned directly through the Wilma service about the exceptional teaching arrangements. The other pupils will continue in contact teaching. 

In other respects, comprehensive schools will continue their work normally according to their regular schedules, and going to school is safe. 
At home, it is important to remember that pupils can only come to school if they are healthy, and if they have any symptoms of infection, they must get tested for COVID-19. At home, keep talking about hand hygiene and emphasize the importance of washing hands several times during the school day. 

Additional information: 

 • about the infection situation: Raija Savolainen, doctor responsible for infectious diseases 
 • teaching arrangements: the school principal Erja Kokkonen
 • teaching arrangements in basic education: basic education managers Mika Kuitunen and Taina Vainio. 

Информационное сообщение x школа, родители и опекуны, а также средства массовой информации 

В Куопио в Neulamäki школе выявлен случай заражения коронавирусом и определен круг лиц, подвергшихся риску возможного заражения. Все подвергшиеся риску заражения в школе были проинформированы и направлены на карантин. Цепочки возможного заражения выясняются, и с лицами, подвергшимися риску заражения, установили связь по инициативе отдела школьного здравоохранения и муниципального органа здравоохранения по инфекционным заболеваниям. 

В Neulamäki школе вводится экстренная организация учебного процесса и часть учеников переводится на дистанционное обучение. Директор школы проинформирует об экстренной организации учебного процесса через учебную онлайн-среду Wilma тех учеников и их родителей или опекунов, кого это касается. Другие ученики продолжают занятия в режиме контактного обучения. 

В остальном школы продолжают работу в нормальном режиме согласно рабочему распорядку и посещение школы безопасно. Дома необходимо помнить о том, что в школу приходят только здоровыми, а если проявились симптомы инфекционного заболевания, необходимо обратиться в медицинское учреждение для прохождения теста на коронавирус. Дома необходимо регулярно проводить беседы о гигиене рук и подчеркивать важность многократного мытья рук во время учебного дня в школе. 

Дополнительная информация 

 • о ситуации с заражением: врач-инфекционист Райа Саволайнен 
 • об организации учебного процесса: директор школы Erja Kokkonen
 • об организации учебного процесса общего среднего образования в целом: руководители отдела общего среднего образования Мика Куйтунен и Тайна Вайнио. 

 


 

Koronavirustilanne Kuopiossa – lue uusista rajoituksista ja suosituksista 2.12. alkaen

 

Vaikka Kuopiossa olemme edelleen koronavirusepidemian perusvaiheessa, yritämme nyt kaikin tavoin estää tartuntatilanteen kiihtymisen ja leviämisen. On entistäkin tärkeämpää, että ohjeistuksia ja erityistä varovaisuutta noudatetaan. Esimerkiksi kasvomaskia kannattaa käyttää aina tilanteissa, joissa lähikontaktien välttäminen ei ole mahdollista.

Julkisiin tiloihin ja esimerkiksi kouluun ei saa mennä oireisena. Julkisissa ja myös yksityisissä tiloissa tulee huolehtia siitä, että on todellinen mahdollisuus välttää lähikontakteja.

Katso tästä uudet, alueelliset määräykset ja ohjeistukset:

Kuopiossa lukioissa on ollut voimassa maskisuositus jo pidempään ja tätä jatketaan. Vähävaraiset lukiolaiset voivat edelleen hakea maskeja kaupungin jakelupisteistä.

Yläkoulujen puolella varsinaista maskisuositusta ei ole Kuopiossa vielä annettu. Alueellisen Covid19-työryhmän (”koronanyrkin”) linjauksen mukaisesti myös yläkouluilla olisi kuitenkin hyvä käyttää maskia, tähän kannustetaan oppilaita ja opettajia kouluilla.

Lukiot ja yläkoulut eivät tässä vaiheessa hanki maskeja oppilailleen. Tilannetta seurataan koko ajan yhteistyössä tartuntatautiviranomaisten kanssa. Mikäli tilanne muuttuu huonompaan suuntaan, siirrytään maskien osalta THL:n leviämisvaiheen suosituksiin.

Yhteiset, perinteiset ylioppilasjuhlat ja joulujuhlat peruuntuvat, mikäli osallistujamäärä ylittää rajan. Juhlia järjestetään sovelletusti esimerkiksi virtuaalisesti tai jakamalla juhlaväkeä pienempiin ryhmiin.

Myöskään yli 50 henkilön yksityisitilaisuuksia (esim. perhejuhlat) ei suositella järjestettävän. Pienissä tiloissa suositellaan välttämään myös yli 10 hengen kokoontumisia.

Uusien linjausten vaikutukset Kuopion kaupungin palveluihin

Alueellisilla linjauksilla on erityyppisiä vaikutuksia Kuopion kaupungin palveluihin. Lue tältä säännöllisesti päivitettävältä verkkosivulta vaikutuksista mm. oppilaitoksiin, harrastustoimintaan, liikuntapaikoille, kulttuurilaitoksiin ja kirjastoihin: www.kuopio.fi/voimassa-olevat-linjaukset

Terv. Juha Parkkisenniemi

Kasvatusjohtaja, ma. opetusjohtaja

Kuopion kaupunki

Kuopion kaupungin tartuntataudeista vastaavan lääkärin viesti, THL :Miten toimitaan kun lapsi sairastuu hengitystieinfektioon?/tiedote 26.8.

Miten toimitaan kun lapsi sairastuu hengitystieinfektioon?

Kun huoltaja toteaa, että lapsella on infektio-oireita, lapsi ei saa mennä kouluun tai varhaiskasvatukseen.

Lapsi pitää viedä testiin, jos hänellä on huoltajan tai terveydenhuollon ammattilaisen arvion mukaan koronavirusinfektioon sopivia oireita.
Koronaviruksen oireet

 • Jos oireilu on hyvin lievää, eikä lapsi tiettävästi ole altistunut varmistetulle koronavirustapaukselle eikä perheestä kukaan ole matkaillut edeltävän 14 vrk aikana, oireita voi seurata kotona ilman testaamista. Oireisena lapsi ei kuitenkaan voi mennä kouluun tai varhaiskasvatukseen.
 • Jos lapsella on allerginen nuha, yksittäisiä aivastuksia tai jos hänen nenänsä alkaa valua ulos mennessä mutta oireilu loppuu sisätiloissa, lapsi voi mennä kouluun tai varhaiskasvatukseen, kunhan hänen yleistilansa on muuten normaali eikä infektio-oireita ole.

Jos oireet seurannassa kokonaan väistyvät, ei testiin tarvitse mennä, vaan kouluun tai varhaiskasvatukseen voi palata yhden oireettoman päivän jälkeen.

Jos testitulos on negatiivinen, lapsi voi palata kouluun tai varhaiskasvatukseen, kun hän on parantumassa, vaikka oireet eivät olisi kokonaan väistyneet.

Jos testi otetaan, mutta tuloksen saaminen viivästyy, voi kouluun tai varhaiskasvatukseen palata yhden oireettoman päivän jälkeen, jos lapsi ei tiettävästi ole altistunut varmistetulle koronavirustapaukselle eikä perheestä kukaan ole matkaillut edeltävän 14 vrk aikana.

Saman perheen samaan aikaan sairastuneista riittää yksi negatiivinen koronatestitulos. Kaikkia perheen lapsia ei ole tarpeen testata.

Jos lapsen hengitystieoireet pitkittyvät, häntä ei tarvitse testata toistuvasti, kunhan oirekuva pysyy samanlaisena.

Koulu tai varhaiskasvatus ei saa vaatia todistusta negatiivisesta testistä

Kunnan tai sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava yksikkö voi alueellisen epidemiatilanteen perusteella antaa tarkennettuja ohjeita lasten testaamiskäytännöistä. 

Lapsi on käynyt testissä tai hänelle on varattu testi. Miten oireettomien perheenjäsenten tulee toimia ennen testituloksen tuloa? 

Jos muu perhe on oireeton, normaalia elämää saa jatkaa siihen asti, kunnes tulos tulee. Oireisten on pysyttävä kotona kunnes testitulos valmistuu. 

Jos lapsen tulos on positiivinen, muu perhe joutuu viralliseen tartuntatautilain mukaiseen karanteeniin, josta päättävät henkilön kotikunnan tartuntatautiviranomaiset.
Karanteeni ja eristys

Raija Savolainen

tartuntataudeista vastaava lääkäri

Kuopion kaupunki

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä