Yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä

Mitä on yhteisöllinen oppilashuolto?

Yhteisöllinen oppilasjuolto on tärkeä osa koulun toimintakulttuuria. Yhteisöllisessä oppilashuoltotyössä seurataan, arvioidaan ja kehitetään kouluyhteisön ja oppilasryhmien hyvinvointia. Lisäksi huolehditaan kouluympäristön terveellisyydestä, turvallisuudesta ja esteettömyydestä. Yhteisöllisten toimintatapojen kehittämisessä tehdään yhteistyötä koulun sidosryhmien, oppilaiden, huoltajien sekä muiden oppilaiden hyvinvointia edistävien toimijoiden kanssa.

Oppilaiden ja huoltajien osallisuus ja kuulluksi tuleminen on yhteisöllisessä oppilashuollossa tärkeää ja hyvinvointia vahvistavaa. Oppilaiden osallisuuden edistäminen on opetuksen järjestäjän tehtävä . Yhteisöllinen oppilashuolto luo kouluyhteisössä edellytyksiä yhteenkuuluvuudelle, vuorovaikutukselle ja huolenpidolle. Osallisuutta lisäävät toimintatavat edesauttavat myös ongelmien ennalta ehkäisyä, niiden varhaista tunnistamista ja tarvittavan tuen järjestämistä.

Kurkimäen koululla yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä kokoontuu vähintään kaksi kertaa lukuvuoden aikana ennalta sovitun aiheen ympärille. Toimintatapa on keskusteleva.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä