Oppilaskunta

Oppilaskunta Kemppaanmäen koulussa

Kaikki koulumme oppilaat kuuluvat oppilaskuntaan. Oppilaskuntaa edustaa oppilaskunnan hallitus, mikä valitaan syyslukukauden alkupuolella. Oppilaskunnan hallituksen tarkoitus on edistää mm. oppilaiden hyvinvointia, vaikutusmahdollisuuksia ja yhteistoimintaa koulussamme. Hallitus osallistuu myös koulumme erilaisten tapahtumien ja teemapäivien suunnitteluun ja järjestämiseen.

Lukuvuodeksi 2018-2019 on koulustamme valittu oppilaskunnanhallitukseen seuraavat oppilaat: