Koulun järjestyssäännöt

Karttulan Kissakuusenkoulun järjestyssäännöt 2017

KARTTULAN KISSAKUUSENKOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

(Karttulanlahden, Kemppaanmäen ja Kissakuusen yksiköt)

Koulun järjestyssääntöjä noudatetaan koulupäivän aikana. Järjestyssäännöt koskevat myös koulun ulkopuolella järjestettävää opetusta ja tilaisuuksia.

Oppilaan oikeudet

* Oikeus saada opetusta (PoL 30 §)

* Oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön (PoL 29 §)

Oppilaan velvollisuudet

* Käydä koulua säännöllisesti (PoL 35 §)

* Suorittaa tehtävät tunnollisesti ja käyttäytyä asiallisesti (PoL 35 §)

*Korvata aiheuttamansa vahinko vahingonkorvauslain mukaan. (PoL 35 §)

1.Hyvä käytös

Koulussa kaikki kohtelevat toisiaan ystävällisesti, käyttäytyvät rauhallisesti ja puhuvat kauniisti, eivät käytä väkivaltaa sanoin tai teoin eivätkä häpäise toisiaan.

2.Oleskelu ja liikkuminen

Välituntialue on määritelty kullekin yksikölle erikseen.

Oppilas ei tarpeettomasti poistu koulualueelta.

Noudata liikkuessasi liikennesääntöjä ja sovittuja reittejä. Valitse lyhin turvallinen tie koulusta kotiin

Koulukuljetuksissa ja niitä odotettaessa noudatetaan kaupungin kuljetusohjeita ja kuljettajan ohjeita.

3.Siisteydestä ja ympäristöstä huolehtiminen

Pidän huolen omista opiskeluvälineistä ja minulle käyttöön annetuista kirjoista / työkirjoista.

Palautan minulle lainatut opetusvälineet.

Siivoan omat jälkeni.

Huomioin muut hygieniasta ja ulkonäöstäsi huolehtiessasi, käytän hajusteettomia / roll-on-tyyppisiä tuotteita.

4.Turvallisuus

Työskentelen opettajan ohjeiden mukaisesti.

Noudatan hyviä tapoja enkä aiheuta vaaraa itselle tai toisille.

5.Tietokoneen ym. mobiililaitteiden käyttö

Omien laitteiden (matkapuhelin, langaton kaiutin, ym. vastaavat) käyttö oppitunnilla vain opettajan luvalla.

Myös välitunnilla laitteiden käytöstä noudatetaan opettajien antamia ohjeita.

6.Päihteet ja vaaralliset aineet

Kouluun ei tuoda lailla kiellettyjä, vaarallisia tai omaisuuden vahingoittamiseen soveltuvia esineitä tai aineita. (alkoholia, tupakkatuotteita, tulentekovälineitä, huumausaineita, veitsiä, spraymaaleja, laserosoittimia ym.)

7.Kurinpito

Kurinpidossa toimitaan perusopetuslain 29§, 35 a§, 36§, 36d§, 35e§ kohtien mukaisesti

8.Järjestyssäännöistä tiedottaminen, seuranta ja tarkistaminen

Järjestyssäännöt käsitellään luokissa lukuvuoden alkaessa ja tarvittaessa lukuvuoden aikana.

Järjestyssäännöistä tiedotetaan huoltajille vuosittain vanhempainilloissa ja koulun nettisivuilla.

Järjestyssäännöt tarkistetaan tarvittaessa.

Niissä asioissa, joihin ei järjestyssäännöissä puututa, noudatetaan Suomen lakien ja säännösten antamia määräyksiä.

Karttulan Kissakuusenkoulun järjestyssäännöt 2017

KARTTULAN KISSAKUUSENKOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

(Karttulanlahden, Kemppaanmäen ja Kissakuusen yksiköt)

Koulun järjestyssääntöjä noudatetaan koulupäivän aikana. Järjestyssäännöt koskevat myös koulun ulkopuolella järjestettävää opetusta ja tilaisuuksia.

Oppilaan oikeudet

* Oikeus saada opetusta (PoL 30 §)

* Oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön (PoL 29 §)

Oppilaan velvollisuudet

* Käydä koulua säännöllisesti (PoL 35 §)

* Suorittaa tehtävät tunnollisesti ja käyttäytyä asiallisesti (PoL 35 §)

*Korvata aiheuttamansa vahinko vahingonkorvauslain mukaan. (PoL 35 §)

1.Hyvä käytös

Koulussa kaikki kohtelevat toisiaan ystävällisesti, käyttäytyvät rauhallisesti ja puhuvat kauniisti, eivät käytä väkivaltaa sanoin tai teoin eivätkä häpäise toisiaan.

2.Oleskelu ja liikkuminen

Välituntialue on määritelty kullekin yksikölle erikseen.

Oppilas ei tarpeettomasti poistu koulualueelta.

Noudata liikkuessasi liikennesääntöjä ja sovittuja reittejä. Valitse lyhin turvallinen tie koulusta kotiin

Koulukuljetuksissa ja niitä odotettaessa noudatetaan kaupungin kuljetusohjeita ja kuljettajan ohjeita.

3.Siisteydestä ja ympäristöstä huolehtiminen

Pidän huolen omista opiskeluvälineistä ja minulle käyttöön annetuista kirjoista / työkirjoista.

Palautan minulle lainatut opetusvälineet.

Siivoan omat jälkeni.

Huomioin muut hygieniasta ja ulkonäöstäsi huolehtiessasi, käytän hajusteettomia / roll-on-tyyppisiä tuotteita.

4.Turvallisuus

Työskentelen opettajan ohjeiden mukaisesti.

Noudatan hyviä tapoja enkä aiheuta vaaraa itselle tai toisille.

5.Tietokoneen ym. mobiililaitteiden käyttö

Omien laitteiden (matkapuhelin, langaton kaiutin, ym. vastaavat) käyttö oppitunnilla vain opettajan luvalla.

Myös välitunnilla laitteiden käytöstä noudatetaan opettajien antamia ohjeita.

6.Päihteet ja vaaralliset aineet

Kouluun ei tuoda lailla kiellettyjä, vaarallisia tai omaisuuden vahingoittamiseen soveltuvia esineitä tai aineita. (alkoholia, tupakkatuotteita, tulentekovälineitä, huumausaineita, veitsiä, spraymaaleja, laserosoittimia ym.)

7.Kurinpito

Kurinpidossa toimitaan perusopetuslain 29§, 35 a§, 36§, 36d§, 35e§ kohtien mukaisesti

8.Järjestyssäännöistä tiedottaminen, seuranta ja tarkistaminen

Järjestyssäännöt käsitellään luokissa lukuvuoden alkaessa ja tarvittaessa lukuvuoden aikana.

Järjestyssäännöistä tiedotetaan huoltajille vuosittain vanhempainilloissa ja koulun nettisivuilla.

Järjestyssäännöt tarkistetaan tarvittaessa.

Niissä asioissa, joihin ei järjestyssäännöissä puututa, noudatetaan Suomen lakien ja säännösten antamia määräyksiä.