1. Oppilashuollon kokonaistarve ja käytettävissä olevat oppilashuoltopalvelut

Oppilashuollon palvelut

Perusopetuksen oppilailla ja toisen asteen opiskelijoilla on oikeus opiskeluhuollon palveluihin sekä lähi- että etäopetuksessa. Opiskeluhuollon kuraattori- ja psykologipalvelut sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palvelut järjestetään normaalisti niin pitkään kuin mahdollista alueellinen epidemiatilanne huomioiden. Palvelunsaannin turvaamiseksi hyödynnetään etäyhteyksiä sekä yksilökohtaisessa että yhteisöllisessä työssä. Kasvokkain tapahtuvassa palvelussa huomioidaan vallitsevat hygieniaohjeistukset. Muuttuvissa tilanteissa palveluiden toimintakäytännöistä tiedotetaan oppilaita/opiskelijoita ja vanhempia. Koulujen ja oppilaitosten opiskeluhuollollinen toiminta suunnitellaan monialaisena yhteistyönä ja kirjataan opiskeluhuoltosuunnitelmaan. Mikäli koulussa tai oppilaitoksessa siirrytään poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin, opiskeluhuolto toteutetaan koulun tai oppilaitoksen poikkeusajan opiskeluhuoltosuunnitelman mukaisesti. Opiskeluhuollon toteuttaminen poikkeuksellisten opetusjärjestelyjen aikana kuvataan koulujen ja oppilaitosten lukuvuosisuunnitelmassa.

Oppilashuoltopalvelut

Oppilashuollon resurssointi

Oppilashuoltoryhmän kokousajat ovat 
ti 8.9. yhteisöllinen ohr klo 13 6a ja 6c

ti 15.9. klo 14
ke 16.9. klo 13 yhteisöllinen ohr
ke 23.9. klo 8
ti 29.9. klo 13 yhteiösöllinen ohr klo 13 6b ja 6d
ti 6.10. klo 14
ti 20.20. ko 13 yhteisöllinne ohr 5b ja 5a
ti 27.10. klo 14
ke 28.10. klo 14
ti 3.11. klo 14
ti 10.11. klo 13 yhteisöllinen ohr 1-4e ja 5c
ti 17.11. klo 14
ti 24.11. klo 14
ti 1.12. klo 13yhteisöllinen ohr 1a ja1b
ti 8.12. klo 14
ti 15.12. klo 13 yhteisölline ohr 1c ja 3a
ti 12.1. klo 13 yhteisöllinen ohr 3b ja 3c
ti 19.1. klo 13 yhteisöllinen ohr 2ab ja 2c
ti 26.1. klo 14
ti 9.2. klo 14
ti 16.2. klo 13 yhteisöllinen ohr 4a ja 4b
ti 2.3. klo 14
ti 16.3. klo 14
ti 6.4. klo 13 yhteisöllinen ohr 4c
ti 6.4. klo 14
ti 20.2. klo 14
ti 11.5. klo 14
ti 25.5. klo 14

Ajat ovat sovittu ja niitä käytetään tarpeen mukaan yhteisöllisen oppilashuoltoryhmän, yksilökohtaisen oppilashuoltoryhmän tai moniammatillisen kokouksen palavereihin. Tarvittaessa yksilökohtainen asiantuntijaryhmä kutsutaan koolle näiden kokoontumisaikojen ulkopuolella tarpeen mukaan.

Oppilaiden ja huoltajien edustajat sekä muut yhteistyötahot kutsutaan yhteisöllisen oppilashuoltoryhmän tapaamisiin ke 16.9. klo 13. Yhteisöllisen oppilashuoltoryhmän toteuttamista tapahtuu koko lukuvuoden aikana ja sitä arvioidaan keväällä huhtikuussa.

Yhteisöllisen ja yksilökohtaisen oppilashuollon periaatteista ja menettelytavoista on tiedotettu oppilaille syksyllä ja koulun kotisivujen kautta. Huoltajille Wilman ja koulun kotisivujen kautta sekä vanhempainillassa. Yhteistyötahoille kerromme nämä asiat tapaamisissa ja he voivat lukea niistä myös koulun kotisivuilta.

Erityisopetus

Erityisopetus tapahtuu yksilöllisesti tai pienryhmissä lukujärjestykseen sisältyvien oppituntien aikana. Erityisopettaja voi työskennellä luokanopettajan tai aineenopettajan parina (samanaikaikaisopetus) myös luokissa. Erityisopetuksen tunneilla pyritään selvittämään oppilaan vaikeuksia puheen, lukemisen, kirjoittamisen, käyttäytymisen, sosiaalisen sopeutumisen jne. alueilla.

Jynkän  koulussa työskentelevät erityisopettajina luokilla 1-2 Jaana Sarameri, luokilla 3-4 Hannele Kuusivuori (syyslukukauden ajan), luokilla 5-6 Leila Pelo ja puheopetusta antaa Eliisa Halonen.

jaana.sarameri@opedu.kuopio.fi 044-718 4594
hannele.kuusivuori@opedu.kuopio.fi 044-7181019
leila.pelo@opedu.kuopio.fi 044-718 1788
eliisa.halonen@opedu.kuopio.fi 044 718 1336 


Koulukuraattori- ja koulupsykologipalvelut

Oppilaat sekä heidän vanhempansa ja opettajat saavat tarvittaessa koulukuraattorilta ja koulupsykologilta tukea oppilaan koulunkäyntiin liittyvien pulmien selvittelyyn. Yhteyttä heihin saa parhaiten puhelimitse.

Koulupsykologi Titta-Riitta Mämmelä 044 718 4044, paikalla tiistaisin ja perjantaisin 
Koulukuraattori Jonna Säisä 044 718 1792. Sijaisena Vappu Palmu 044 718 4667, paikalla maanantaina ja tiistaina.

Koulukuraattoriin voi ottaa yhteyttä, jos oppilaalla on esim. kouluhaluttomuutta, poissaoloja, käytöksen pulmia, hankaluuksia kaverisuhteissa tai jos hän yleensäkin tarvitsee tukea kasvuun ja kehitykseen.

Koulupsykologin työhön kuuluu mm. oppimiseen liittyvien vaikeuksien selvittely yhteistyössä perheen ja opettajien kanssa (psykologiset tutkimukset ja arviot) sekä koulunkäyntijärjestelyihin liittyvät asiat. Koulupsykologi on apuna lapsen tai nuoren oppimiseen, keskittymiseen, tunne-elämään ja käyttäytymiseen liittyvissä huolissa.

Terveydenhoitaja

Kouluterveydenhuolto on ennaltaehkäisevää ja lapsenne terveyttä edistävää toimintaa kouluyhteisössä. Lapsenne terveystarkastuksissa seurataan ja tuetaan lapsen fyysistä ja psyykkistä kehitystä. Yhteistyö teidän vanhempien kanssa on tärkeää. Mikäli olette huolissanne jostakin lapsenne hyvinvointiin liittyvästä asiasta, voitte ottaa yhteyttä kouluterveydenhoitajaan.

Jotta koululaisenne voisi hyvin ja jaksaisi käydä koulua, olisi hyvä kiinnittää huomiota mm. seuraaviin asioihin:

  • riittävä yöuni (9–10 h)
  • säännöllinen ruokailu
  • ulkoilu ja arkiliikunta.
  • Kotona on hyvä sopia myös media-ajasta sekä kännykän ja älylaitteiden turvallisesta käytöstä.

Kouluterveydenhuoltoon kuuluu koulussa ja koulumatkalla sattuneiden tapaturmien sekä koulupäivän aikana äkillisesti sairastuneiden ensihoito.

Muu sairaudenhoito esim. infektiotaudit ja kotipiirissä sattuneet tapaturmat hoidetaan tiimilääkärin vastaanotolla tai päivystyksessä.

Lääkäritiedot löytyvät osoitteesta www.kuopio.fi à sosiaali- ja terveyspalvelut àterveyspalvelut àsairastuminen ja tapaturmat à kiireellinen hoito ja päivystys à ajanvaraushaku omalla osoitteella. 

Ajan voi varata myös soittamalla Kuopion kaupungin vaihde p. 017-182 111.

Sairasta ja toipilasta lasta ei pidä lähettää kouluun, vaan lapsen on tärkeä toipua kunnolla.

Lapsenne perussairauksiin (astma, diabetes, reuma, epilepsia ym.) sekä allergioihin liittyvistä hoidoista ja terveydentilan muutoksista on hyvä saada tietoa kouluterveydenhuoltoon.

Terveydenhoitajan suorittamissa laaja-alaisissa terveystarkastuksissa (1., 5. ja 8. luokka) kartoitetaan lapsenne mahdolliset ruoka-aineallergiat ja erityisruokavalioasiat. Myös koululääkäri tapaa lapsenne 1., 5. ja 8. luokilla. Tarkastuksiin kutsumme teidät vanhemmat.

Kouluterveydenhoitaja tapaa lapsenne vuosittaisissa määräaikaistarkastuksissa. Lisäksi terveystapaamisia voidaan järjestää yksilöllisen tarpeen mukaan.

Terveydenhoitaja Pauliina Kuivalainen 044 718 6101 on paikalla tiistaista perjantaihin.


 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä