8 Tulokset ja arviointi

Arvioinnin toteuttaminen

  • Kaikissa kouluissa toteutetaan CAF-pika-arviointi maaliskuussa. Arvioinnin kohteena on vuosisuunnitelman luku 4 Asiakkuudet ja kumppanuudet. Kukin koulu valitsee itse toisen arvioitavan osa-alueen. Pika-arvioinnin tulokset kootaan huhtikuun alussa sähköisellä lomakkeella.
  • Koulut tekevät lukuvuosiarvioinnin touko-kesäkuussa 2022 Peda.netin lukuvuosisuunnitelman kohtaan Arviointi.

Lisätietoja:
perusopetuspäällikkö Taina Vainio 044 718 4018
perusopetuspäällikkö Mika Kuitunen 044 718 5151

Koulun toimenpiteet

8. TULOKSET JA ARVIOINTI

Koulu arvioi toimintaansa jatkuvasti käymällä keskustelua ja pitämällä tarvittaessa henkilökunnan kokouksia toiminnan kehittämiseksi. Koulu on myös mukana kaupungin yhteisissä sekä valtakunnallisissa arvioinneissa ja niiden tuloksista tiedotetaan huoltajia.
 
 
Opettajat arvioivat työtään yhdessä tiimikohtaisesti sekä omaehtoisesti valitsemallaan tavalla. Arviointien tulokset käydään lävitse keskustellen ja parannusehdotuksia pohtien. Keskusteluiden pohjalta voidaan valita painopistealueita, joihin keskitytään ja panostetaan joko pitkällä tähtäimellä tai pienemmissä jaksoissa. 

Oppilaiden hyvinvointia arvioidaan luokkakohtaisilla hyvinvointikyselyillä. Luokkien tilanteita tarkastellaan näiden pohjalta arkioppilashuoltoryhmässä yhdessä opettajan, koulukuraattorin, kouluterveydenhoitajan, koulupsykologin ja rehtorin kanssa.  
 
Kehityskeskustelut ovat olennainen osa opetuksen ja opettajien työn arviointia. 
Rehtori tuo kehityskeskusteluissa nousseita asioita esille ja nostaa niitä yhteiseen keskusteluun. Esille tulleisiin asioihin kiinnitetään huomiota ja niitä pyritään kehittämään. 
 
Lukuvuosiarviointi sekä siihen liittyvä CAF-arviointi tehdään keväällä. Arvioinnissa esiin nousseita seikkoja hyödynnetään uuden lukuvuoden suunnittelussa.  

Perusopetuksen CAF-arvioinnin kohteena on lukuvuosisuunnitelman kohta Asiakkuudet ja kumppanuudet. Jynkän koulun oma CAF-arvioinnin kohde on tänä lukuvuonna Henkilöstö.  

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä