3 Henkilöstö

Henkilöstöjohtaminen, osaamisen kehittäminen ja työhyvinvointi

Ennakoivalla henkilöstösuunnittelulla tarkoitus on varmistaa, että henkilöstön osaaminen, määrä, rakenne ja sijoittelu kaupunkiorganisaation tehtäviin vastaavat määriteltyä palvelutasoa, ennakoituja palvelutarve- ja toimintatapamuutoksia.

Opetushenkilöstön sisäinen siirtohalukkuus tarkistetaan aina ennen kuin virka laitetaan avoimeen hakuun. Rekrytoinneissa korostetaan tiimiosaamista, tieto- ja viestintätekniikan pedagogista osaamista sekä kehittämis- ja kehittymishalukkuutta.

Pysyvät tehtävät täytetään toistaiseksi voimassa olevilla työsuhteilla. Sijaisuudet järjestetään perusopetuksen ohjeiden mukaan.

Kehitys- ja arviointikeskusteluissa käytetään KuntaHR-järjestelmää.

Henkilökohtaiset osaamisen kehittämisen suunnitelmat ja koko henkilöstön osaamisen kehittämisen suunnitelma päivitetään KuntaHR-järjestelmään. Täydennyskoulutuksen suunnittelussa otetaan huomioon henkilöstön osaamisen kehittämisen suunnitelmissa ja osaamiskartoituksissa esille tulleet tarpeet.

Rehtori vastaa työhyvinvointiin ja työsuojeluun liittyvien toimintamallien ja ohjeiden toimeenpanosta sekä aktiivisen aikaisen puuttumisen toimintamallin toteutumisesta.

Vuosittaiset työhyvinvointisuunnitelmat toimitetaan sähköpostilla työsuojeluvaltuutetulle. Työhyvinvointisuunnitelman mukaiset toimenpiteet kirjataan lukuvuosisuunnitelmaan. 

Lisätietoja:
perusopetuspäällikkö Taina Vainio 044 718 4018
perusopetuspäällikkö Mika Kuitunen 044 718 5151

Koulun toimenpiteet

3. HENKILÖSTÖ

Rekrytointi  

Vakituisen henkilöstön ja pidempiaikaisten sijaisten rekrytoinnista vastaa rehtori. Lyhytaikaiset sijaisuudet huolehditaan yhteistyössä apulaisjohtajan kanssa. 

Sijaisuudet yritetään täyttää ensisijaisesti pätevillä henkilöillä. Luokan tilanteesta ja päivän oppitunneista riippuen, huolehditaan 1–3 päivän sijaisuudet otoillen, resurssiopettajalla tai ulkopuolisella sijaisella. Pidempiin sijaisuuksiin pyritään saamaan sijaiset.  


Henkilöstön osaamisen kehittäminen  

Työyhteisössä osaamista kehitetään järjestämällä mahdollisuuksien mukaan ennen kaikkea henkilöstön tarpeista esille nousevia koulutuksia. Jynkän koulu tukeutuu täydennyskoulutuksessaan Pohjois-Savon koulutuspalveluiden henkilöstön täydennyskoulutusyhteistyöhön. Koulu on tänä lukuvuonna mukana Matikkanälkä-koulutuskokonaisuudessa. Tämän lisäksi kolme opettajaa osallistuu kaupungin mahdollistamaan Nepsy-koulutuskokonaisuuteen.  
 
Omaehtoista kouluttautumista pyritään tukemaan. Pienestä koulutusmäärärahasta korvataan mahdollisuuksien mukaan koulutuksen hinnasta riippuen matkat, koko koulutus tai osa siitä. 
 
Navisec -koulutus on jokaisen suoritettava syyskuun loppuun mennessä. 
  

Osaamis- ja kehityskeskustelut  

Kehityskeskusteluja henkilöstön kanssa pidetään kerran lukuvuodessa. Tänä lukuvuonna keskustelut toteutetaan luokkatasoittain ryhmäkeskusteluina ennalta valmistellun asialistan mukaisesti. Kuhunkin keskusteluun varataan aikaa noin tunti.  

Jokaisella on halutessaan mahdollisuus henkilökohtaiseen kehityskeskusteluun. Jokainen myös päivittää sähköisen kehityskeskustelulomakkeen KuntaHR:ssä syyslukukauden aikana. Henkilökohtaiset TSA-keskustelut pidetään tarvittaessa kaupungin ohjeistuksen mukaisesti.  


Perehdyttäminen  

Suunnitteluryhmän jäsenet perehdyttävät uuden henkilökunnan yhdessä turvallisuusvastaavan, rehtorin ja koulusihteerin kanssa. Kaupungin yhteisten käytänteiden osalta perehdyttämisalustana hyödynnetään sähköistä alustaa. 

 
Työhyvinvoinnin edistäminen 

Työhyvinvointipari Minna Parviainen ja Petra Sivonen tekevät ohjeistuksen mukaan työhyvinvointisuunnitelman elo-syyskuun aikana. 

Tavoitteena on järjestää työhyvinvointia ylläpitäviä ja parantavia tapahtumia lukuvuoden aikana. 

Työyhteisönä järjestämme myös omia tapahtumia, kuten pikkujoulut sekä muita yhteisiä tapahtumia läpi lukuvuoden. 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä