Koulun toimenpiteet

Koulun toiminnan ja opetuksen arviointi Saila

Koulu arvioi toimintaansa jatkuvasti käymällä keskustelua ja pitämällä tarvittaessa henkilökuntakokouksia toiminnan kehittämiseksi.

Opettajat arvioivat työtään yhdessä tiimikohtaisesti sekä omaehtoisesti valitsemallaan tavalla.

Opetusta arvioidaan oppimistulosten, oppilaiden yleisen edistymisen ja mm. erityisoppilaiden integroinnin onnistumisten perusteella. Arkioppilashuoltoryhmän tapaamisissa luokanopettajat voivat kertoa omasta luokastaan, integroinnin ja tuen onnistumisesta.

Arviointien tulokset käydään kaikkien asianosaisten kanssa läpi keskustellen ja pohtien mahdollisia parannusehdotuksia.

Tuloksien pohjalta voidaan valita painopistealueita, joihin keskitytään ja panostetaan joko pitkällä tähtäimellä tai pienemmissä jaksoissa.

Kehityskeskustelut ovat olennainen osa opetuksen ja opettajien työn arviointia.
Henkilökunta käy lukuvuosittain kehityskeskustelut rehtorin kanssa. Kehityskeskustelulomakkeet täytetään sähköisesti KuntaHr:ssä. Henkilökunta koulutetaan täyttämään sähköinen lomake. Rehtori pyrkii seuraamaan tavoitteiden toteutumista. Rehtori keräää kehityskeskusteluissa nousseita asioita esille ja informoi niistä henkilökuntaa. Esille tulleisiin asiohin kiinnitetään huomiota ja pyritään parantamaan asiota.

Lukuvuosiarviointi tehdään Peda.nettiin 28.4.2021.

Caf -arviointi tehdään 24.2.2021. Arvioitavana kohteena on 3. henkilöstö. Koulun oma valinta on 5. Asiakkuudet ja kumppanuudet.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä