3 Henkilöstö

Henkilöstöjohtaminen, osaamisen kehittäminen ja työhyvinvointi

Ennakoivalla henkilöstösuunnittelulla tarkoitus on varmistaa, että henkilöstön osaaminen, määrä, rakenne ja sijoittelu kaupunkiorganisaation tehtäviin vastaavat määriteltyä palvelutasoa, ennakoituja palvelutarve- ja toimintatapamuutoksia.

Opetushenkilöstön sisäinen siirtohalukkuus tarkistetaan aina ennen kuin virka laitetaan avoimeen hakuun. Rekrytoinneissa käytetään osaamisprofiileja ja ajantasaisia tehtävänkuvia. 

Pysyvät tehtävät täytetään toistaiseksi olevilla työsuhteilla. Sijaisuudet järjestetään perusopetuksen ohjeiden mukaan.

Kehitys- ja arviointikeskusteluissa käytetään KuntaHR-järjestelmää.

Henkilökohtaiset osaamisen kehittämisen suunnitelmat ja koko henkilöstön osaamisen kehittämisen suunnitelma päivitetään KuntaHR-järjestelmään. Täydennyskoulutuksen suunnittelussa otetaan huomioon henkilöstön osaamisen kehittämisen suunnitelmissa ja osaamiskartoituksissa esille tulleet tarpeet.

Rehtori vastaa työhyvinvointiin ja työsuojeluun liittyvien toimintamallien ja ohjeiden toimeenpanosta sekä aktiivisen aikaisen puuttumisen toimintamallin toteutumisesta.

Vuosittaiset työhyvinvointisuunnitelmat toimitetaan sähköpostilla työsuojeluvaltuutetulle. Työhyvinvointisuunnitelman mukaiset toimenpiteet kirjataan lukuvuosisuunnitelmaan. 

Lisätietoja:
perusopetuspäällikkö Taina Vainio 044 718 4018
perusopetuspäällikkö Mika Kuitunen 044 718 5151

Koulun toimenpiteet

Henkilöstön osaamisen kehittäminen

Lukuvuonna 2020-2021 työyhteisössä osaamista kehitetään järjestämällä mahdollisuuksien mukaan ennen kaikkea henkilöstön tarpeista esille nousevia koulutuksia. Jynkän koulu tukeutuu täydennyskoulutuksessaan Pohjois-Savon koulutuspalveluiden henkilöstön täydennyskoulutusyhteistyöhön. Yhteistyön koordinaattori työskentelee kouluvirastolla.

Pienestä koulutusmäärärahasta korvataan koulutuksen hinnasta riippuen matkat, koko koulutus tai osa siitä.

Osaamisen kehittämistä resurssoidaan käyttämällä koulun talousarviossa käytettävissä olevia määrärahoja sekä työnohjauksen osalta koululle varattua määrärahaa. Työnohjaukseen voi osallistua tarpeen mukaan ja sen sisällöistä, ajankohdasta ja rahoituksesta voi keskustella työsuojeluvaltuutetun kanssa. Rahoituksen myöntää opetusjohtaja Leena Auvinen. Tänä vuonna olemme saaneet psykososiaalisen tuen päätöksellä koululle 5000 euroa rahaa. Raha on jaettu tiimeille ja he suunnittelevat itselleen työnohjausta. Jos rahaa jää, niin sitä annetaan toisille tiimeille.

Navisec -koulutus on jokaisen suoritettava syyskuun loppuun mennessä.

Sijaisuudet täytetään pätevillä henkilöillä hyödyntäen sijaisrekisteriä. 1-3 päivän sijaisuudet hoidetaan otoillen, resurssiopettajilla tai ulkopuolisella sijaisella harkiten luokan tilannetta ja oppiaineita. Pidempiin sijaisuuksiin pyritään saamaan sijaiset. Koulutuksen pituudesta ja ajankohdasta riippuen luokka otoillaan tai otetaan ulkopuolinen sijainen harkiten luokan tilannetta ja päivän oppiaineita.

Viestintä

Koulun sisäinen viestintä tapahtuu pääasiassa Teamsin kautta. Sinne laitetaan pöytäkirjat ja muistiot kaikista pidetyistä palavereista ja kokouksista. Lisäksi tulevan kouluviikon toiminnasta tiedotetaan henkilökunnan yhteisessä viikkopalaverissa, joka pidetään perjantaisin klo 9.30-10.00. Asioista tiedotetaan myös opettajien/henkilökunnan kokouksissa sekä suunnitteluryhmään kuuluvien tiimivetäjien kautta opettajatiimeissä.

Wilmaan laitetaan lisäksi kaikki koulun tiedotteet huoltajille. Varsinaisia paperitiedotteita ei koulun kautta enää jaeta.
 
Akuuteissa ja nopeaa tiedottamista edellyttävissä tapauksissa tiedotuspalaveri pidetään välittömästi asian tultua tietoon.
Koulun www -sivujen ylläpitämisestä vastaa TVT-vastaava opettaja Tuukka Kokkonen.

Koulun sivut päivitetään lukuvuoden alkaessa toimintasuunnitelmaa vastaaviksi. Sivuihin tehdään muutoksia ja päivityksiä aina tilanteen edellyttämällä tavalla.

Henkilökunta käy lukuvuosittain kehityskeskustelut rehtorin kanssa. Kehityskeskustelulomakkeet täytetään sähköisesti KuntaHr:ssä. Henkilökunta koulutetaan täyttämään sähköinen lomake. Rehtori pyrkii seuraamaan tavoitteiden toteutumista. Jokainen työntekijä päivittää osaamisensa kuntaHR:ään syyslomaan mennessä.

Työhyvinvointipari Kirsi Räsänen ja Minna Parviainen tekevät ohjeistuksen mukaan työhyvinvointisuunnitelman elo-syyskuun aikana.

Tavoitteena on järjestää työhyvinvointia ylläpitäviä ja parantavia tapahtumia lukuvuoden aikana.

Työyhteisönä järjestämme myös omia tapahtumia, kuten pikkujoulut sekä muita yhteisiä tapahtumia läpi lukuvuoden.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä