8 Tulokset ja arviointi

Arvioinnin toteuttaminen

  • Kaikissa kouluissa toteutetaan CAF-pika-arviointi maaliskuussa. Arvioinnin kohteena on vuosisuunnitelman luku 2 Strategia, kehittämissuunnitelma, opetussuunnitelma. Kukin koulu valitsee itse toisen arvioitavan osa-alueen. Pika-arvioinnin tulokset kootaan huhtikuun alussa sähköisellä lomakkeella.
  • Koulut tekevät lukuvuosiarvioinnin touko-kesäkuussa 2020 Peda.netin lukuvuosisuunnitelman kohtaan Arviointi.

Lisätietoja:
perusopetuspäällikkö Taina Vainio 044 718 4018
perusopetuspäällikkö Mika Kuitunen 044 718 5151

Koulun toimenpiteet

Koulun toiminnan ja opetuksen arviointi

Koulu arvioi toimintaansa jatkuvasti käymällä keskustelua ja pitämällä tarvittaessa henkilökuntakokouksia toiminnan kehittämiseksi.

Opettajat arvioivat työtään yhdessä tiimikohtaisesti sekä omaehtoisesti valitsemallaan tavalla.

Opetusta arvioidaan oppimistulosten, oppilaiden yleisen edistymisen ja mm. erityisoppilaiden integroinnin onnistumisten perusteella.

Arviointien tulokset käydään kaikkien asianosaisten kanssa läpi keskustellen ja pohtien mahdollisia parannusehdotuksia.

Tuloksien pohjalta voidaan valita painopistealueita, joihin keskitytään ja panostetaan joko pitkällä tähtäimellä tai pienemmissä jaksoissa.

Kehityskeskustelut ovat olennainen osa opetuksen ja opettajien työn arviointia.
Henkilökunta käy lukuvuosittain kehityskeskustelut rehtorin kanssa. Kehityskeskustelulomakkeet täytetään sähköisesti KuntaHr:ssä. Henkilökunta koulutetaan täyttämään sähköinen lomake. Rehtori pyrkii seuraamaan tavoitteiden toteutumista. Rehtori keräää kehityskeskusteluissa nousseita asioita esille ja informoi niistä henkilökuntaa. Esille tulleisiin asiohin kiinnitetään huomiota ja pyritään parantamaan asiota. Vakituisille opettajille pidetään lukuvuonna 2019-2020 työn suorituksen arvioinnit.

Lukuvuosiarviointi tehdään Peda.nettiin 29.4.2020.

Caf -arviointi tehdään 26.2.2020. Arvioitavana kohteena on 2. Strategia, kehittämissuunnitelma, opetussuunnitelma. Koulun oma valinta on 7. Oppilashuolto ja muu oppilaan tuki.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä