Poissaolot

Poissaolot

Koulussa pyritään ennaltaehkäisemään poissaoloja varhaisella puuttumisella ja auttamisella, sillä koulupoissaoloilla voi olla monenlaisia seurauksia lapsen ja nuoren hyvinvoinnille ja oppimiselle.

Perusopetuslaki velvoittaa huoltajan huolehtimaan lapsensa oppivelvollisuuden suorittamisesta (PoL 26 §). Oppivelvollisuuden suorittamiseen kuuluu läsnäolo koulussa. Mikäli oppilas ei voi osallistua opetukseen, tulee siitä ilmoittaa koululle. Huoltaja ilmoittaa lapsensa äkillisestä poissaolosta esimerkiksi sairauden takia jo ensimmäisenä poissaolopäivänä. Mikäli poissaoloilmoitusta ei tule, opettaja ottaa yhteyttä huoltajaan. Luokanopettajan tai luokanohjaajan vastuulla on valvoa poissaoloja ja selvittää poissaolojen syyt. Poissaoloja seurataan päivittäin.

Poissaoloihin puuttuminen Poissaoloihin puuttuminen voi olla tarpeen esimerkiksi seuraavissa tilanteissa:

  • selvittämättömät ja luvattomat poissaolot
  • toistuvat poissaolot tietyiltä päiviltä tai tunneilta
  • runsaat myöhästelyt
  • selvitetyt poissaolot, kun ne ovat jatkuvia tai niitä on paljon (n. 30 h/kk)
  • jos poissaolojen syynä oleva sairaus ei ole selkeä ja poissaolo jatkuu pitkään ilman lääkärin tai hoitavan tahon lausuntoja
  • jos oppilaan suoriutumisen taso laskee merkittävästi.

Jos selvityksen jälkeen poissaolojen syyt jäävät epäselviksi tai poissaolot jatkuvat, huoltaja kutsutaan

koulupalaveriin. Koulupalaverissa sovitaan tarvittaessa koulunkäynnin tukitoimista, esim. vanhempien tuki koulunkäyntiin (päivärytmi, läksyt), tukiopetuksen tarve, kuraattorin tapaamiset, psykologin tapaamiset/tutkimukset, terveydentilan selvittely tai ohjaus terveydenhoitajalle tai lääkärille. Tarvittaessa mietitään myös ohjaamista koulun ulkopuolisten tukien piiriin. Palaverissa sovitaan, miten tilannetta seurataan ja kuka siitä miltäkin osin vastaa. Myös seurantapalaverin aika sovitaan.

Koulu on velvollinen tekemään

lastensuojeluilmoituksen, jos oppilas on ollut poissa yli 100 tuntia lukuvuoden aikana eikä terveydentilan selvittelyssä tai muussa puuttumiskäytännössä ole löytynyt hyväksyttävää syytä poissaoloihin. Mikäli poissaolot edelleen jatkuvat, rehtori ilmoittaa asiasta perusopetusjohtajalle, joka vie asian tarvittaessa Kasvun ja oppimisen lautakuntaan. Lautakunta voi huomauttaa huoltajaa tai tehdä tutkintapyynnön poliisille oppivelvollisuuden valvonnan laiminlyönnistä (PoL 45 §).

Poissaolojen anominen etukäteen

Poissaoloon koulusta on aina oltava perusteltu syy. Luvan 1 – 3 päivän poissaoloon myöntää luokanopettaja, pitempiin poissaoloihin luvan myöntää koulun rehtori. Huoltajan tai oppilaan itse on otettava selvä poissaoloajan läksyistä ja koulussa opiskeltavista asioista sekä sovittava kokeiden suorittamisesta opettajien kanssa. Huoltajan velvollisuus on huolehtia oppilaan opiskelusta poissaolon ajan.

Poissaoloilmoitus tehdään Wilmassa: Hakemuslomke löytyy Hakemukset ja päätökset -valikosta ja valitsee "Tee uusi hakemus".

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä