Arvioinnin linjaukset Kuopiossa

Oppimisen arviointi

Oppimisjakson alussa opettaja esittelee tavoitteet ja yhdessä oppilaan kanssa keskustellen varmistetaan, että oppilaat ymmärtävät, mitä jakson aikana on tavoitteena. Tavoitteita tarkastellaan aiemmin opitun pohjalta. Tämän perusteella oppilas voi asettaa henkilökohtaiset tavoitteensa. Tavoitteet käydään läpi myös työskentelyn ja käyttäytymisen osalta.Oppimisjakson jälkeen tavoitteiden saavuttamista arvioidaan itsearviointina yksittäin, ryhmänä tai vertaisarviointina. Tavoitteiden saavuttamista voidaan arvioida myös oppimiskeskustelussa opettajan kanssa.

Opintojen aikainen arviointi

Oppilaalle annetaan tietoa edistymisestä. Monipuoliseen arviointiin kuuluvat mm.

 • jatkuva palaute
 • vuorovaikutus
 • oppimiskeskustelut
 • vertaisarviointi
 • kokeet ja suoritukset
 • keskustelut opettajien kanssa
 • todistukset

Huoltajalle annetaan tietoa oppilaan edistymisestä mm. seuraavilla tavoilla:

 • oppimiskeskustelut
 • kokeet ja suoritukset
 • todistukset
 • muut keskustelut ja palaute

Oppimiskeskustelut

Vuosiluokilla 1 – 9 oppimiskeskusteluissa annetaan ja saadaan oppimista edistävää ja motivoivaa palautetta ja tuetaan työskentely-, vuorovaikutus- ja ilmaisutaitojen kehittymistä.

Lisäksi voidaan antaa palautetta oppimisen edistymisestä ja asettaa tavoitteita eri oppiaineissa.

Väliarviointi

 • Vuosiluokilla 1 – 6 oppimiskeskustelu
 • Vuosiluokilla 7 – 9 välitodistus ja numeroarviointi

Lukuvuositodistus

 • Vuosiluokilla 1 – 4 sanallinen
 • Vuosiluokilla 5 – 7 numeroarviointi ja tarvittaessa sanallisesti
 • Vuosiluokilla 8 – 9 numeroarviointi

Käyttäytymisen arviointi

 • Vuosiluokilla 1 – 4 sanallisesti lukuvuositodistuksen liitteeseen
 • Vuosiluokilla 5 – 6 numerolla ja sanallisesti lukuvuositodistuksen liitteeseen
 • Vuosiluokilla 7 – 9 numeroarviointi

Käyttäytymisen arviointia ei merkitä erotodistukseen, 9. luokan välitodistukseen eikä päättötodistukseen. Mikäli oppilas ei saa 9. luokan keväällä päättötodistusta, oppilas saa lukuvuositodistuksen, johon merkitään käyttäytymisen arviointi.

Työskentelyn arviointi sisältyy oppiaineen arviointiin.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä