Arviointi Jynkän koulussa

Alkuopetuksessa itsearviointi ja vertaisarviointi painottuvat käyttäytymis- ja työskentelytaitojen arviointiin. Näitä taitoja pilkotaan konkreettisiksi osatavoitteiksi, jotta oppilas ymmärtää ja osaa harjaannuttaa tarvitsemiaan taitoja.

Ensimmäisen ja toisen luokan oppilaat toteuttavat arviointia luokanopettajan johdolla asettamalla itselleen konkreettisia ja helposti ymmärrettäviä tavoitteita. Arviointitapoina käytetään kirjallisen itsearvioinnin lisäksi konkreettisia välineitä. Vertaisarviointia harjoitellaan.

Kolmannelta luokalta alkaen oppilaat ryhtyvät luokanopettajan johdolla harjoittelemaan tavoitteiden asettamista omalle oppimiselleen ja tekemään suunnitelmia oppimisjaksojen suhteen. Jaksojen toteuduttua oppilaat arvioivat omaa oppimisprosessiaan esimerkiksi oppimispäiväkirjaan tai osana jaksosuunnitelmaa. Vertaisarviointia toteutetaan erityisesti pari- ja ryhmätyöskentelyn yhteydessä erilaisin konkreettisin välinein ja menetelmin.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä