Kuvataide

Arviointi

1.JPG

Kuvataiteen arviointi on kannustavaa, pitkäkestoista, vuorovaikutteista ja opiskelijan kuvataiteellista osaamista kehittävää. Monipuolinen arviointi edistää opiskelulle asetettujen tavoitteiden toteutumista kaikissa oppimisprosessin vaiheissa, arviointiin kuuluu myös itsearviointia ja vertaisarviointia.

Kuvataiteen arviointi kohdistuu visuaaliseen havaitsemiseen ja ajatteluun, kuvalliseen tuottamiseen, aktiiviseen ja jatkuvaan tuntityöskentelyyn. Arvioinnissa otetaan huomioon opiskelijan kuvataiteellisen osaamisen kehittyminen, erilaiset työskentelyprosessit ja työskentelyn tulokset. Lisäksi arviointiin vaikuttaa myönteinen suhtautuminen oppiaineeseen sekä yksilö-, pari- ja ryhmätyöskentelyyn.

Päättöarvioinnissa otetaan huomioon sekä kahdeksannen että yhdeksännen luokan arvioinnit siten, että arvosanan painotus on yhdeksännen luokan arvioinnissa (vanha ops, koskee 9.luokan oppilaita).