Koulun järjestyssäännöt

Koulun järjestyssäännöt

Oppilaan oikeudet

 • Oikeus saada opetusta (PoL 30 §)
 • Oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön (PoL 29 §)

Oppilaan velvollisuudet

 • Käydä koulua säännöllisesti (PoL 35 §)
 • Suorittaa tehtävät tunnollisesti ja käyttäytyä asiallisesti (PoL 35 §)
Jynkänlahden koulun järjestyssäännöt

Järjestyssääntöjen tarkoitus on edistää koulun sisäistä järjestystä ja opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyvyyttä.
Järjestyssäännöt ovat voimassa koulualueella koulupäivän ja koulun ulkopuolella tapahtuvan toiminnan aikana.

1.Käyttäytyminen
 • Ketään ei kiusata, nimitellä tai syrjitä.
 • Oppilaan tulee ylläpitää hyvää järjestystä ja noudattaa koulun aikuisten antamia ohjeita.
 • Jokainen huolehtii omalta osaltaan kouluympäristön siisteydestä ja turvallisuudesta.
 • Oppitunneilla, välitunneilla, koulun juhlissa sekä muissa tilaisuuksissa noudatetaan hyviä tapoja ja käytetään asiallista kieltä.
 • Ulkovaatteita ja hattuja ei käytetä oppitunneilla, kouluravintolassa ja koulun tapahtumissa.Takit jätetään naulakkoon tai laitetaan luokassa reppuun.
 • Pukeudutaan asiallisesti ja toisia loukkaamatta.

2. Oppitunnit ja työrauha

 • Oppitunneille saavutaan täsmällisesti kotiläksyt tehtyinä ja keskitytään opetukseen opettajan ohjeiden mukaiseen työskentelyyn.
 • Oppilaan tulee ylläpitää hyvää työrauhaa ja noudattaa koulun aikuisten antamia ohjeita.
 • Toisten oppilaiden, opettajien ja oppituntien kuvaaminen tai tallentaminen on ehdottomasti kiellettyä ilman lupaa.

3. Kännykät ja medialaitteet

 • Kännyköiden ja digilaitteiden käyttö oppitunneilla, kouluravintolassa ja koulun tapahtumissa on kiellettyä ilman lupaa.
 • Opettaja voi kerätä oppilaiden kännykät ja digilaiteet oppitunnin ja koetilaisuuden ajaksi niille osoittamaansa valvottuun paikkaan.

4. Välitunnit

 • Välitunnit vietetään ulkona koulun alueella.
 • Oppilaille tarkoitetuissa sosiaalisissa tiloissa (WC:t) saa asioida vain yksi (1) oppilas kerrallaan.
 • Myös välitunneilla on varottava aiheuttamasta vaaraa toisille, joten esim. lumipallojen heittäminen on kiellettyä.
 • Koulualueelta ei saa poistua luvatta.

5. Ruokailu

 • Ruokailuun saavutaan täsmällisesti omalla ruokailuvuorolla ja noudatetaan hyviä tapoja sekä valvojan ja keittiöhenkilökunnan ohjeita.

6. Tupakointi ja päihteet

 • Koulualueella, sen läheisyydessä ja koulun tai oppilaiden järjestämissä tilaisuuksissa on tupakointi, päihteiden käyttö, hallussapito tai niiden vaikutuksen alaisena oleskelu kielletty. (Laki toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi 12 §)

7. Poissaolot ja myöhästelyt

 • Neljästä myöhästelystä/jakso seuraa kasvatuskeskustelu.
 • Koulusta ei saa olla luvatta poissa. Oppilas saa poistua koulusta kesken koulupäivän vain rehtorin, opettajan tai terveydenhoitajan luvalla.

8. Irtaimisto, omaisuus ja oppimateriaalit

 • Koulun irtaimistoa ja omaisuutta käsitellään huolellisesti. Oppilas vastaa aiheuttamistaan vahingoista vahingonkorvauslain mukaan. Vahingosta on viipymättä ilmoitettava lähimmälle koulun henkilökuntaan kuuluvalle aikuiselle. Myöskään toisten omaisuuteen ei saa kajota.
 • Oppikirjat (luku- ja työkirjat) ovat koulun omaisuutta. Kirjoihin ei saa tehdä mitään merkintöjä. Kaikki oppikirjat palautetaan opiskelun päätyttyä kyseisen oppiaineen opettajalle.
 • Oppilas on velvollinen korvaamaan oppimateriaalille tahallisesti tai huolimattomuudesta aiheuttamansa vahingon ja sen hukkaamisen.
 • Oppimateriaalia saa käyttää vain siihen tarkoitukseen, mihin se on tarkoitettu.

9. Kulkuvälineet

 • Kulkuvälineet säilytetään niille osoitetuilla paikoilla. Välitunneilla ajaminen on kiellettyä.
 • Koulu ei vastaa oppilaiden kulkuvälineen katoamisesta tai sille aiheutuneesta vahingosta.


10. Järjestyssääntöjen seuranta ja tarkistaminen

Koulun järjestyssääntöjä seuraa koulun yhteisöllinen oppilashuolto ja oppilaskunta vuosittain.

Koulussamme noudatetaan monivaiheista rangaistusportaikkoa.

 1. Opettajan puhuttelu/ Wilma-merkintä.
 2. Kasvatuskeskustelu: Enintään 2 tuntia kestävä opettajan ja oppilaan välinen kirjattu keskustelu rikkeestä. Huoltaja osallistuu keskusteluun halutessaan.
 3. Jälki-istunto/työpalvelu: Yhden tunnin jälki-istunto kestää 60 minuuttia. Jälki-istunnot pidetään keskiviikkoisin klo 15.00 alkaen luokassa 313. Jälki-istunnosta ilmoitetaan aina kirjallisesti huoltajalle, ja oppilaalla on oltava huoltajan allekirjoittama rangaistuslappu mukana saapuessaan jälki-istuntoon. Jälki-istunto tai työpalvelu on suoritettava määrättynä aikana.
 4. Moniammatillinen oppilashuoltoryhmä: Rikkeiden jatkuessa edellisistä toimenpiteistä huolimatta kutsutaan koolle ryhmä, jossa voi olla rehtori, apulaisrehtori, luokanohjaaja, oppilaanohjaaja, koulukuraattori, kouluterveydenhoitaja, erityisopettaja, koulupsykologi, koululääkäri tai joku muu ulkopuolinen asiantuntija.
(Päivitetty ja hyväksytty opettajainkokouksessa 8.11.2016)

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä