Painotusopetus

Jynkänlahden koulun painotusopetus

Jynkänlahden koulussa on kuntakohtaisena painotusopetuksena urheilupainotus. Urheiluluokkia (24 oppilasta/ luokka) toimii yksi jokaisella luokka-asteella. Oppilaat urheiluluokille valitaan kuntakohtaisilla yhteisillä valintatesteillä.

Hakeminen 7. luokan urheiluluokalle tapahtuu Wilman kautta yläkouluun hakemisen yhteydessä joulukuussa. Valintatestit urheiluluokalle järjestetään tammikuussa. Valinnasta tiedotetaan oppilaaksioton yhteydessä maaliskuun aikana.

Urheiluluokilla noudatetaan kuntakohtaista opetussuunnitelmaa ja kuntakohtaista tuntijakoa.


Painotusopetuksen toteuttaminen on tarkemmin vuosisuunnitelmassa.