2 Strategia, kehittämissuunnitelma, opetussuunnitelma

Strategian, kehittämissuunnitelman ja opetussuunnitelman toteuttaminen

Koulu ottaa toiminnan suunnittelussaan huomioon Kuopion kaupungin strategian ja koulutuspoliittisen ohjelman. Lukuvuonna 2020 - 2021 kehittämisen kohteina ovat monipuolinen oppilasarviointi sekä pandemiasta johtuvien oppimisen haasteiden tukeminen. Toimenpiteet kirjataan lukuvuosisuunnitelmaan ja niiden toteutumista seurataan.

Perusopetuksen CAF-arvioinnin kohteena on lukuvuosisuunnitelman kohta 3 Henkilöstö Toisesta CAF-arviointikohteesta koulu päättää itse.

Perusopetuksen yhteiset arvioinnin kohteet 2014 - 2022:

 • 2014 - 2015: 6 Osallisuus (vanha lukuvuosisuunnitelma)
  • osallisuus opetussuunnitelmatyössä
 • 2015 - 2016: 4 Resurssit
  • tieto- ja viestintätekniikka
 • 2016 - 2017: 6 Kasvatus ja oppiminen
  • yhteistoiminta
 • 2017 - 2018: 1 Johtaminen
 • 2018 - 2019: 7 Oppilashuolto ja muu oppilaan tuki
 • 2019 - 2020: 2 Strategia, kehittämissuunnitelma, ops
 • 2020 - 2021: 3 Henkilöstö
 • 2021 - 2022: 5 Asiakkuudet ja kumppanuudet


Lisätietoja:
opetusjohtaja Leena Auvinen 044 718 4003
perusopetuspäällikkö Taina Vainio 044 718 4018 
perusopetuspäällikkö Mika Kuitunen 044 718 5151

Koulun toimenpiteet

Yleisesti:

Koulu toimii Kuopion kaupungin määrittämien periaatteiden sekä linjausten mukaisesti. Koulussa pyritään mahdollisimman laadukkaan perusopetuksen järjestämiseen. Arviointia kuvataan kohdassa 6 (kasvatus ja oppiminen).


Koulun kehittäminen

 • Opetussuunnitelman toteuttaminen opetustyössä ja käytänteiden toteutuminen
 • Koulun sisäisen johtamisjärjestelmän kehittäminen (tiimityön lisääminen ja jaettu johtajuus)
 • Toimintatapojen yhtenäistäminen, jotta toimintakulttuuri muotoutuu tukemaan opetussuunnitelmaa niin, että oppilaiden osallisuus lisääntyy
 • Yhteis-/tiimiopettajuuden kehittäminen (tiimien yhteispalaverit)
 • Osallistutaan digitutor-hankkeeseen kehittämällä koulun yhteisiä käytänteitä ja toimintatapoja
 • Liikkuva koulu
 • Oppilaiden tukeminen resurssiopettajan avulla (koronaraha / alakouluilla 12vvt)


Tavoitteet:

 • Opetussuunnitelman toteuttaminen sekä kunta-, että koulukohtaisilta osiltaan
 • Oppilasarvioinnin monipuolistaminen / kehittäminen
 • Johtamisjärjestelmän kehittäminen niin, että tiimityöskentely lisääntyy, henkilökuntaa osallistetaan enemmän -> vaikutusmahdollisuuksien lisääntyminen
 • Vastuutehtävien kierrättäminen tasapuolisesti henkilöstön kesken (TVA:n mukaiset vastuualueet)
 • Yt-ajan tasapuolinen jakaantuminen kaikille opettajille
 • Jatketaan yhteistyötä paikallisten yhdistysten, seurojen ja muiden tahojen kanssa
 • Ops:n käytänteiden toteutuksessa painotetaan opetuksen kokonaisvaltaista toteuttamista, oppiainerajat ylittäen (mm. MOK)
 • Tiimityöskentelyn toimintakulttuurin kehittäminen

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä