Poissaolot

Poissaolot

Opiskelijan huoltajan on ilmoitettava oppilaan poissaolon syy viipymättä saman päivän aikana.
Ilmoittaminen tapahtuu ensisijaisesti Wilman kautta.

Jos oppilas sairastuu koulupäivän aikana, oppilaan tulee pyytää terveydenhoitajalta tai luokanohjaajalta lupa lähteä kotiin.

Henkilökohtaisista syistä pyydettävät lomat on anottava aina etukäteen sähköisesti Wilmassa. Ohje hakemiseen on Wilman tiedotteissa.
Luokanohjaaja myöntää luvan enintään kolmen päivän poissaoloon, sitä pitemmän luvan myöntää rehtori. Lomamatkan aikaisesta opiskelujen etenemisestä vastaavat huoltajat. Rästiin jääneet kokeet tehdään erikseen sovittuna ajankohtana.

Koulu on oppilaan työpaikka ja täsmällisyys työtehtävien suorittamiseen opitaan koulussa. Vastuu koulunkäynnin säännöllisyydestä ja oppivelvollisuuden suorittamisesta on vanhemmilla. Oppivelvollisuuden suorittamiseen kuuluu läsnäolo koulussa. Poissaolojen seuraamisella ja yhteydenpidolla kotiin pyritään ennaltaehkäisemään poissaolojen kasautumista, mistä voi olla monenlaista haittaa oppilaan hyvinvoinnille ja oppimiselle.

Poissaoloihin puuttuminen on tarpeen silloin, kun

- oppilaan suoriutumisen taso laskee merkittävästi

- oppilaalla on selvittämättömiä poissaoloja

- oppilaalla on luvattomia poissaoloja

- oppilaan poissaolot toistuvat tiettyinä päivinä tai tietyillä oppitunneilla

- oppilaalla on epämääräisiä poissaoloja

- oppilas myöhästelee jatkuvasti oppitunneilta

Kun oppilaalla on poissaoloja 50 h ja poissaolojen syyt selvitystenkin jälkeen ovat epäselviä tai poissaolot jatkuvat edelleen, kutsutaan huoltaja koululle. Koulupalaverissa sovitaan tarvittaessa koulunkäynnin tukitoimista, esim. vanhempien tuki koulunkäyntiin (päivärytmi, läksyt), tukiopetuksen tarve, kuraattorin tapaamiset, psykologin tapaamiset/tutkimukset, terveydentilan selvittely tai ohjaus terveydenhoitajalle/lääkärille. Tarvittaessa mietitään myös ohjaamista koulun ulkopuolisten tukien piiriin. Palaverissa sovitaan, miten tilannetta seurataan ja kuka siitä miltäkin osin vastaa. Myös seurantapalaverin aika sovitaan.

Jos oppilas on ollut poissa yli 100 tuntia lukuvuoden aikana eikä terveydentilan selvittelyssä tai muussa puuttumiskäytännössä ole löytynyt hyväksyttävää syytä poissaoloihin, koulu on velvollinen tekemään lastensuojeluilmoituksen. Mikäli poissaolot edelleen jatkuvat, rehtori voi tehdä huoltajasta tutkintapyynnön poliisille oppivelvollisuuden valvonnan laiminlyönnistä (PoL 45 §). Tutkintapyynnön tekemisestä
ilmoitetaan etukäteen huoltajalle.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä