Oppilaiden työelämään tutustuminen (TET)

TET

Oppilaiden työelämään tutustumisen eli TETin tarkoituksena on lisätä koulun ja työelämän yhteyksiä, parantaa oppilaiden työelämän tuntemusta ja auttaa jatko-opintosuunnitelmissa sekä ammatinvalinnassa.

- 7. luokkien oppilaat ovat yksi päivä koulun keittiössä. TET aloitetaan syyslukukauden aikana.
- 8. luokkien oppilaat työskentelevät 11.5.-15.5.2020 (vko 20) tutustuen esim. huoltajan tai lähipiirin ammattiin. Keväällä oppilailla on yrityspäivävierailupäivä.

9.-luokkalaisten TET-jakso on ajalla 20.1.2020-31.1.2020 (vkot 4-5). TET-jakson pituus on kunkin oppilaan kohdalla kaksi viikkoa ja kaikki oppilaat osallistuvat siihen samanaikaisesti. Työelämään tutustuminen tapahtuu oppilaan itse valitsemassa ja hankkimassa työpaikassa (koulu avustaa tarvittaessa).

Työelämään tutustuttamisen käytännön järjestelyistä vastaavat opinto-ohjaajat.

opinto-ohjaaja Helena Nevalainen
opinto-ohjaaja Irma Snellman
opinto-ohjaaja Sirpa Suhonen

TET-LOMAKKEET 9.lk

Liitteenä tulostettavat lomakkeet. Täytetyt lomakkeet palautetaan ensimmäiselle opo-tunnille, jonka jälkeen tet on suoritettu kokonaisuudessaan.

Tästä linkistä löytyy 9.lk TET-tiedote työpaikoille:
TETLOMAKETYÖNANTAJALLE2020.pdf

Tästä linkistä löytyy 9.lk anomus ulkopaikkakunnalle:
TETANOMUSULKOPAIKKA2020.pdf

Tästä linkistä löytyy 9.lk tiedote opolle:
TETLOMAKEOPOLLE2020.pdf

Tet-lainsäädäntö
tetlainsäädäntö.docx

Tet-pelisäännöt 9.lk
TET_pelisaannot 2019.pdf

Tet-tehtävä 9.lk
Oppilaanohjauksen TET-viikon tehtävät.pdf
Tet-todistus
TETTODISTUS2020.docx.pdfLiitteet:

Nuoria koskeva työlainsäädäntö
Oppilaanohjauksen TET-viikon tehtävät
Todistus.pdf

Hatsalan TET-tori (k2018 ja 2019)

Aloita valitsemalla "Luo uusi keskustelunavaus". Vastaa tässä keskustelunavauksessa alla oleviin kysymyksiin ja liitä työpaikasta kuva, mikäli sinulla sellainen on. Kirjoita tekstin otsikoksi työpaikan nimi!

Yrityksen nimi (kuvaus yrityksestä)

Mitä yritys tekee? Minkä toimialan yritys? Mitä ammatteja yrityksessä on? Millaista koulutusta tarvitaan? Kuinka paljon työpaikalla on työntekijöitä?

TET-oppilas:

Mitä työtehtäviä TET-oppilas voi tehdä? Mitä taitoja, ominaisuuksia tai luonteenpiirteitä oppilaalla tulisi olla? Pitäsikö huomioida jotakin muuta?

Yhteystiedot:

Yhteyshenkilö, puhelinnumero / sähköpostiosoite, postiosoite. Kuinka toivotaan otettavan yhteyttä?