Kouluterveydenhoitajan ja koululääkärin palvelut

Kouluterveydenhoitajan ja koululääkärin palvelut

Terveydenhoitaja Anniina Mäkelä (anniina.makela@kuopio.fi) on tavattavissa koululla ma - to klo 8 - 15.30 ja pe klo 8 - 14.30. Terveydenhoitajan tavoittaa myös Wilma-viestillä.

Puhelinnumero terveydenhoitajalle on 0447186093.

Koululääkäri on koululla sovittuina päivinä. Ajanvaraukset koululääkärille terveydenhoitajan kautta. Hatsalan klassillisen koulun koululääkäreinä toimivat Kaj Korhonen ja Irina Nieminen.

  • 7.-luokkalaisten määräaikaiset terveystarkastukset ovat syyslukukauden aikana.
  • 8. luokalla tehdään laaja-alainen terveydenhoitajan ja lääkärin suorittama terveystarkastus. Huoltaja kutsutaan mukaan molempiin tarkastuksiin. Terveydenhoitajan tarkastus tehdään kesän aikana ennen 8.luokan alkamista. Lääkärintarkastus tehdään 8.luokan aikana.
  • 9.-luokkalaisilla on terveystarkastus. Terveystarkastuksessa nuori saa todistuksen saamistaan rokotuksista.

Kouluterveydenhuollossa hoidetaan määräaikaisten luokkatarkastusten lisäksi koulutapaturmat ja koulupäivän aikana äkillisesti sairastuneet oppilaat, jotka ohjataan tarvittaessa terveyskeskuksen omalääkärin tai Kuopion yliopistollisen sairaalan yhteispäivystyksen vastaanotolle.

Vastuu oppilaan sairaanhoidon ja vapaa-ajan tapaturmien hoidon järjestämisestä kuuluu huoltajalle. Terveyskeskuksessa sairaanhoito on keskitetty oman alueen lääkärille ja ilta-aikaan KYSin yhteispäivystykseen.