Koulukuraattorin ja koulupsykologin palvelut

Koulukuraattori ja koulupsykologi

Koulupsykologi ja koulukuraattori tukevat oppilaiden sosiaalista ja psyykkistä hyvinvointia. Yhteyttä koulupsykologiin ja –kuraattoriin saa parhaiten puhelimitse, koulupsykologi Katri Soini puh. 044 718 4041 ja koulukuraattori Tuuli Saarainen puh. 044 718 4046. Koulupsykologi on tavattavissa Hatsalassa pääsääntöisesti maanantaisin, tiistaisin ja torstaisin. Koulupsykologin avovastaanottoaika sekä oppilaille että opettajille on maanantaisin klo 10.30-12.15 koululääkärin huoneessa 2.9.2019 alkaen. Koulukuraattori maanantaisin, keskiviikkoisin, torstaisin ja perjantaisin.

 
Koulupsykologi arvioi ja antaa keskusteluapua oppimiseen, keskittymiseen, tunne-elämään (mieliala, pelot, ahdistus) ja käyttäytymiseen liittyvissä asioissa. Koulu
 
Koulukuraattori tarjoaa tukea arjen sujumiseen, koulunkäyntiin, käyttäytymiseen ja sosiaalisiin suhteisiin liittyvissä kysymyksissä.

 
Koulupsykologi ja koulukuraattori tukevat oppilaita ja vanhempia keskusteluin, antamalla neuvontaa ja järjestämällä tarvittaessa erilaisia tukitoimia yhteistyössä huoltajien ja muiden lasten ja nuorten palveluissa työskentelevien asiantuntijoiden kanssa.