Oppilaskunta

Hatsalan klassillisen koulun oppilaskuntatoiminta

Hatsalan klassillisen koulun oppilaat muodostavat oppilaskunnan. Vuosittain valitaan oppilaskunnan hallitus, jonka tehtävänä on edustaa koulun kaikkia oppilaita heitä koskevassa päätöksenteossa. Hallitus keskustelee kouluun liittyvistä asioista, tuo esiin oppilaiden näkemyksiä ja osallistuu osaltaan päätöksentekoon. Oppilaskunta-aktiivit pyrkivät luomaan ja edistämään mukavaa ilmapiiriä koulussamme mm. järjestämällä erilaisia tapahtumia.

Oppilaskunnan hallitukseen valittavilta oppilailta edellytetään halukkuutta yhteistyöhön, valmiutta sitoutua vastuutehtävien hoitamiseen, aktiivista osallistumista hallituksen toimintaan ja oma-aloitteisuutta. Heidän pitää olla valmiita työskentelemään toisinaan myös koulun ulkopuolisella ajalla. Hallituksen jäseniltä edellytetään koulun järjestyssääntöjen noudattamista ja hyvää käytöstä.

Oppilaskunnan hallituksen jäsenet valitaan lukuvuoden alussa. Valinnassa huolehditaan siitä, että kaikilla luokkatasoilla on riittävä määrä edustajia hallituksessa. Toiminnasta kiinnostuneet hakijat täyttävät hakukaavakkeen, jonka perusteella oppilaskunnan ohjaajat tekevät vallinnat. Muita opettajia ja henkilökuntaa kuullaan tarvittaessa päätöksenteossa. Oppilaskunnan hallituksen jäsenet valitsevat keskuudestaan puheenjohtajan, sihteerin ja muut vastuutehtävien hoitajat.

Oppilaskunnan hallitus 2018-2019

Liisa Vepsäläinen 7B
Jalmari Laamanen 7D
Karla Virtanen 7E
Lyydia Kosunen 7F

Aapo Holopainen 8B
Lanmei Antikainen 8G
Eveliina Jokela 8G
Uni Jäntti 8G
Henni Vuori 8G

Venla Hämäläinen 9B
Venla Pihlajakallio 9M


Vastuuhenkilöt

Lukuvuosi 2018-2019

Puheenjohtaja: Venla Hämäläinen 9B
Varapuheenjohtaja: Venla Pihlajakallio 9M
Sihteeri: Uni Jäntti 8G
Tiedottajat: Lyydia Kosunen 7F, Liisa Vepsäläinen 7B ja Henni Vuori 8G


Hakulomake

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Nimi ja luokka:
Olen mukana
Perustele, jos et ole valmis kouluajan ulkopuoliseen työskentelyyn.


Miksi haluaisit toimia oppilaskunnan hallituksessa? Perustele rehellisesti.

Mitä asioita haluaisit edistää koulussamme? (kehittämisideoita)Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake