Oppilaskunta

Hatsalan klassillisen koulun oppilaskuntatoiminta

Hatsalan klassillisen koulun oppilaat muodostavat oppilaskunnan. Vuosittain valitaan oppilaskunnan hallitus, jonka tehtävänä on edustaa koulun kaikkia oppilaita heitä koskevassa päätöksenteossa. Hallitus keskustelee kouluun liittyvistä asioista, tuo esiin oppilaiden näkemyksiä ja osallistuu osaltaan päätöksentekoon. Oppilaskunta-aktiivit pyrkivät luomaan ja edistämään mukavaa ilmapiiriä koulussamme mm. järjestämällä erilaisia tapahtumia.

Oppilaskunnan hallitukseen valittavilta oppilailta edellytetään halukkuutta yhteistyöhön, valmiutta sitoutua vastuutehtävien hoitamiseen, aktiivista osallistumista hallituksen toimintaan ja oma-aloitteisuutta. Heidän pitää olla valmiita työskentelemään toisinaan myös koulun ulkopuolisella ajalla. Hallituksen jäseniltä edellytetään koulun järjestyssääntöjen noudattamista ja hyvää käytöstä.

Oppilaskunnan hallituksen jäsenet valitaan lukuvuoden alussa. Valinnassa huolehditaan siitä, että kaikilla luokkatasoilla on riittävä määrä edustajia hallituksessa. Toiminnasta kiinnostuneet hakijat täyttävät hakukaavakkeen, jonka perusteella oppilaskunnan ohjaajat tekevät vallinnat. Muita opettajia ja henkilökuntaa kuullaan tarvittaessa päätöksenteossa. Oppilaskunnan hallituksen jäsenet valitsevat keskuudestaan puheenjohtajan, sihteerin ja muut vastuutehtävien hoitajat.

Oppilaskunnan hallitus 2019-2020

Alina Chumakova 7E 
Miika Kautovaara 7E
Marikki Mäkiaho 7L 
Venny Simonaho 7L 

Karla Virtanen 8E

Aapo Holopainen 9B 
Tiia Savolainen 9E
Sofia Varis 9E
Lanmei Antikainen 9G
Eveliina Jokela 9G
Uni Jäntti 9G
Henni Vuori 9G
Jasper Nupponen 9I 
Oliver Rinkinen 9I 


Vastuuopettajat

Asta Kotiranta ja Maarit Nevalainen

Vastuuhenkilöt

Lukuvuosi 2019-2020

Puheenjohtaja: Aapo Holopainen 9B
Varapuheenjohtaja: Uni Jäntti 9G
Sihteerit: Miika Kautovaara 7E ja Karla Virtanen 8E
Tiedottajat: Sofia Varis 9E, Lanmei Antikainen 9G, Henni Vuori 9G, Jasper Nupponen 9I ja Oliver Rinkinen 9I

Luottamusoppilaat

Luottamusoppilas:
  • Jokaiselta luokalta valitaan luottamusoppilas ja hänelle varahenkilö, esimerkiksi äänestyksellä. Luokanohjaaja tekee lopullisen päätöksen luottamusoppilaan valinnasta.
  • Luottamusoppilas nauttii koko luokan luottamuksesta.
  • Luottamusoppilas voi toimia luokanohjaajan ja aineenopettajan apuna erilaisissa luottamustehtävissä.
  • Opettaja voi päättää mitä tehtäviä luottamusoppilaalle antaa, esimerkiksi lomakkeiden keräys ja toimitus luokanohjaajalle.
  • Luottamusoppilas voi olla tutustuttamassa luokan uusia oppilaita koulun toimintaan.

Hakulomake

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Nimi ja luokka:
Olen mukana
Perustele, jos et ole valmis kouluajan ulkopuoliseen työskentelyyn.


Miksi haluaisit toimia oppilaskunnan hallituksessa? Perustele rehellisesti.

Mitä asioita haluaisit edistää koulussamme? (kehittämisideoita)

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake