Leirikoulut, opinto- ja luokkaretket

Leirikoulut, opinto- ja luokkaretket

Luokkaretket ja leirikoulu ovat koulun virallista toimintaa, ja voimassa ovat koulun säännöt ja arvopohja.

Koulumme johtavia arvoja ovat hyvät tavat, työnteon arvostaminen, rehellisyys ja välittäminen. Luokkaretkille ja leirikouluun pääsemisen edellytyksenä on, että oppilaat ovat lukuvuoden aikana noudattaneet koulun sääntöjä ja arvoja.

Varainhankinta
- koulu ei voi rahoittaa opintoretkiä tai leirikouluja
- luokkien huoltajat ja oppilaat sopivat keskenään varainkeruutavoista opintoretkien toteuttamiseksi
- luokan jokaisella oppilaalla tulee olla mahdollisuus osallistua opintoretkelle
- varainhankinta suoritetaan ensisijaisesti talkootyyppisillä hankkeilla
- varat käytetään yhteiseen hankkeeseen (opintoretki) eikä yksittäinen oppilas voi vaatia omaa osuuttaan kerätyistä varoista
- mikäli retki ei toteudu, varat voidaan liittää koulun stipendirahastoon tai käyttää muuhun retken järjestäjän osoittamaan yleishyödylliseen tarkoitukseen

Valvonta
- luokanohjaaja toimii opintoretken johtajana (tai toinen koulun opettaja, mikäli luokanohjaaja on estynyt)
- opintoretkellä voi olla toinenkin opettaja valvojana, jolloin hänen on oltava eri sukupuolta kuin luokanohjaaja (erikseen tyttöjen ja poikien valvoja)
- on suotavaa, että muutama huoltaja osallistuu opintoretkelle


Muuta
- kustannusarvioissa on otettava huomioon matkavakuutukset
- luokka laatii opintoretkeä koskevat käyttäytymissäännöt, jotka jokainen hyväksyy ja allekirjoittaa
- luokka laatii toimintasuunnitelman, joka toimitetaan hyvissä ajoin ennen retkeä rehtorin hyväksyttäväksi
- luokkaretkeen on kuuluttava ainakin yksi selkeä opintokohde, leirikouluihin yksi kohde päivässä (lukuun ottamatta matkapäiviä)